Uw zorgappartement

Kleinschalige zorg, zo noemen we de zorg die we u bieden in onze 54 zorgappartementen. Zorg binnen de muren van zorgcentrum Horizon. Of beter: in de huiselijke omgeving van uw eigen zorgappartement en de huiskamer op de etage. We bieden de persoonlijke verzorging en begeleiding die u nodig hebt en waarvoor u een indicatie hebt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarnaast ondersteunen onze huishoudelijke hulpverleners u bij het schoonhouden van uw appartement.

U krijgt elke dag een vers bereide warme maaltijd. We beschikken over een royale keuken en een gevarieerd menu. De keukenbrigade zorgt voor gezonde maaltijden die dagelijks worden bereid.

Horizon levert de volgende Zorgprofielen (voorheen zorgzwaartepakketten)
 

ZZP

Naam zorgprofiel

VV 4

VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging --> dit leveren wij vooral in onze appartementen voor Scheiden van wonen & zorg.

VV 5

VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

VV 6

VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

VV 7

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

VV 8

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

 

 


... LOADING ...