Uw zorgappartement

Kleinschalige zorg, zo noemen we de zorg die we u bieden in onze 36 zorgappartementen. Zorg binnen de muren van zorgcentrum Westerkim. Of beter: in de huiselijke omgeving van uw eigen zorgappartement en de huiskamer op de etage. We bieden de persoonlijke verzorging en begeleiding die u nodig hebt en waarvoor u een indicatie hebt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarnaast ondersteunen onze huishoudelijke hulpverleners u bij het schoonhouden van uw appartement.

U krijgt elke dag een vers bereide warme maaltijd. We beschikken in Hoofddorp over een royale keuken en een gevarieerd menu. De keukenbrigade zorgt voor gezonde maaltijden die dagelijks worden bereid. In een speciale bus worden de gerechten warm gehouden en naar Westerkim gebracht. Dan pas worden de maaltijden geportioneerd en geserveerd.

Westerkim levert de volgende Zorgprofielen (zorgzwaartepakketten):

 

Vroegere ZZP

Naam zorgprofiel

VV 4

VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging --> dit leveren wij voornamelijk in onze appartementen voor Scheiden van Wonen & Zorg

VV 5

VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

VV 6

VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

VV 7

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

VV 8

VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

 

 


... LOADING ...