023 561 60 00
A+ A+ A+

Volledig Pakket Thuis

20 juli 2023

Op beide locaties van onze stichting, Westerkim en Horizon, verhuren we Scheiden Wonen en Zorg appartementen. Hier levert ons VPT-team (Volledig Pakket Thuis) zorg vanuit uw indicatie. Hierbij ondersteunt PCSOH u zodat u zelfstandig kunt wonen in het appartement. Dit is dus alleen mogelijk als u een VPT-indicatie heeft. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt of u recht heeft op deze indicatie. Als dat het geval is zal het CIZ de indicatie afgeven. Als de indicatie op naam van Westerkim of Horizon gezet is, neemt één van onze Klantbemiddelaars contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.


Levert PCSOH thuiszorg?

Nee, wij bieden geen thuiszorg, wij bieden alleen VPT (= Volledig Pakket Thuis) en dat bieden we in de zelfstandige Scheiden Wonen en Zorg Appartementen van onze eigen twee huizen; Westerkim en Horizon.
(LET OP: In de hoge woontorens direct naast Westerkim bieden wij geen VPT. De woningen in deze torens zijn namelijk van Ymere.)

Wanneer u een indicatie heeft gekregen voor thuiszorg (denk aan wassen, aankleden, steunkousen aantrekken, etc.) vragen wij u contact op te nemen met één van onze collega zorginstellingen die wèl thuiszorg bieden. 

Heeft u hulp nodig bij het huishouden dan kunnen wij u wel huishoudelijke hulp kunnen wij u wel bieden. KLIK HIER voor alle informatie.

 

Wat houdt VPT in?

Bij een Volledig Pakket Thuis (VPT) is de inhoud van de zorg vergelijkbaar met de zorg die u in een verzorgingshuis krijgt, maar u woont in uw eigen Scheiden Wonen en Zorg appartement en ontvangt u een totaal zorgpakket van ons thuis. Het voornaamste verschil met een reguliere opname in het verzorgingshuis is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw huisvesting en de kosten ervan.

Binnen het VPT bieden we:

 • Persoonlijke Verzorging
 • Verpleging
 • Maaltijdvoorziening
 • Huishoudelijke hulp
 • Zinvolle dagbesteding
 • Het wassen van beddengoed

Met VPT krijgt u dus alle zorg die u ook binnen PCSOH zou kunnen krijgen, maar dan gewoon bij u thuis. U blijft maximaal zelfstandig en u hoeft niet te verhuizen.

In de praktijk zullen één of meerdere van onze PCSOH zorgmedewerkers (VPT-team) bij u thuis de zorg verlenen. We maken vooraf heldere afspraken over wat uw zorgbehoefte is, in samenspraak met uzelf en zoveel mogelijk in samenwerking met-, en met behulp van uw eigen netwerk.

Wat valt niet onder de VPT?

Omdat bij VPT geen sprake is van behandeling èn verblijf in de instelling, worden de volgende zorgvormen niet bekostigd uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg):

 • Geneeskundige zorg van algemeen medische aard
 • Psychiatrische zorg
 • Farmaceutische zorg
 • Hulpmiddelen
 • Tandheelkundige zorg
 • Specifieke kleding

In hoeverre deze vormen van zorg verzekerd zijn onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) is te lezen in het ZVW Kompas. KLIK HIER.

Roerende voorzieningen, mobiliteitshulpmiddelen en woningaanpassingen zijn geen onderdeel van het VPT. Verzekerden kunnen hiervoor een beroep doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning - uitvoering door de gemeente) of de ZVW.

Wat is op mij van toepassing?

Afhankelijk van uw zorgvraag, komt u in aanmerking voor een VPT-indicatie of een  thuiszorgindicatie. Welke indicatie u krijgt, bepaalt het CIZ (Het Centrum Indicatiestelling Zorg). KLIK HIER. Het CIZ levert dus zelf geen zorg, maar kijkt of u in aanmerking komt voor zorg uit de WLZ.

Als u geen VPT, maar een thuiszorg indicatie heeft, vragen wij u contact op te nemen met één van de collega zorginstellingen die wèl thuiszorg bieden. Heeft u een VPT-indicatie, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@pcsoh.nl.