023 561 60 00
A+ A+ A+
Hulp bij het dagelijks leven
Zorg thuis | Hulp bij huishouden | Verzorging / verpleging | Individuele begeleiding | Tijdelijk verblijf | Personenalarmering

Individuele begeleiding

Samen boodschappen doen, zwemmen of hulp bij het lezen van de krant. Soms is het niet eenvoudig om zelfstandig dingen te ondernemen. PCSOH kan u daarbij ondersteunen.

PCSOH biedt diverse vormen van individuele begeleiding, zoals: ondersteuning bij de dagelijkse bezigheden (bv maaltijd klaar maken), begeleiding bij regieverlies (bv weekagenda invullen), ondersteuning van de mantelzorger (bv diverse taken van mantelzorger overnemen).

Al deze vormen van individuele begeleiding zijn gericht op ondersteuning ten behoeve van de sociale redzaamheid in de thuissituatie. Onze huishoudelijk medewerkers, de thuiszorgteams en de  wijkverpleegkundigen hebben hierin een signalerende functie en kunnen ingezet worden om passende individuele begeleiding te bieden. U kunt hen altijd om verdere informatie vragen.

Advies over zorg?

Neem contact met ons op, dan bekijken we samen welke zorg het beste bij u past.

Neem contact op