023 561 60 00
A+ A+ A+

Oude informatie corona

2 november 2020

Het coronavirus leidt tot veel vragen. Hieronder houden we u op de hoogte van de laatste updates en zetten we een aantal aandachtspunten omtrent het coronavirus op een rij. Wij nemen hierbij dagelijks nauwlettend de adviezen en/of aanwijzingen van de GGD en het RIVM in acht.


LET OP: Onderstaande informatie is niet bijgewerkt en is uitsluitend voor uw 'terugkijk gemak'. 

---

Laatst gewijzigd 2 november 2020 om 19.45 uur.

Wij bieden 3 soorten bewoning aan in onze twee huizen Horizon en Westerkim: Kleinschalig wonen, Scheiden wonen en zorg en aanleunwoningen. Daarnaast bieden we thuiszorg en dagbesteding. Onder andere deze onderwerpen komen hieronder aan bod en u zult zien dat de maatregelen ook enigszins kunnen verschillen per woonvorm en per situatie.

LET OP: Westerkim heeft momenteel een aangepaste bezoekregeling in verband met positief geteste bewoners en positief geteste medewerkers.

Op dit moment zijn de BG, 3e, 4e, 5e en 6e etage open voor bezoek. Het is geen doorlopend bezoek en altijd alléén na afspraak. De 1e en 2e etage zijn gesloten voor bezoek.

Per moment mag er maximaal 1 bezoeker komen uit een vaste groep van 3 mensen. U kunt zich aanmelden voor bezoek via de receptie Westerkim tussen 9.00 - 13.00 uur. Wilt u dit op tijd doorgeven i.v.m. een maximum van 4 bezoekers per dag per etage? Bezoek is beperkt tot blokken van 90 minuten tussen 10.00 - 11.30 uur en 14.30 - 16.30 uur. Bij binnenkomst Westerkim wordt u getemperatuurd en dient u zich schriftelijk te registreren (incl. telefoonnummer). Het dragen van een neusmondkapje is verplicht. Een gastdame begeleidt u naar de lift. U mag inmiddels weer gebruik maken van beide liften. De bezoekregeling is ook zichtbaar bij de voordeur van Westerkim en op website van PCSOH.

Indien een bewoner in quarantaine wordt verpleegd, wordt de bezoeker wél voorafgaand aan het bezoek door een medewerker in beschermende kleding geholpen. De betreffende mantelzorgers worden hier over ingelicht.

Er is nog steeds regelmatig contact met de GGD over de aanpak en alle gepaste maatregelen conform de geldende richtlijnen zijn genomen. U kunt dagelijks in de ochtend bellen met de receptie van Westerkim op telefoonnummer: 0252-623623.

U kunt ervan op aan dat wij volledig transparant zijn en u op de hoogte houden. Wij doen er samen met de GGD alles aan om de aantallen besmettingen te minimaliseren.

Antwoord op de meest gestelde vragen:

Moet een bezoeker verplicht een mondkapje op?

Dat klopt; een chirurgisch mondkapje is in onze beide locaties verplicht. Deze worden verstrekt door PCSOH en liggen bij binnenkomst voor u klaar.

Dragen alle medewerkers dan nu ook een mondkapje?

Dat klopt.

Ik ben op vakantie geweest. Mag ik mijn dierbare komen bezoeken?

Voor sommige landen geldt dat u bij thuiskomst terug in Nederland dringend wordt verzocht in thuisquarantaine te gaan. Op deze website van het Ministerie van Buitenlandse zaken, vindt u alle details. KLIK HIER.

Wat zijn nu de bezoekersregels?

Bij binnenkomst bent u verplicht de gezondheids-checklist in te vullen (in verband met eventueel contactonderzoek bij een uitbraak van het coronavirus). Oók als u iedere dag komt, moet u iedere dag de checklist invullen. Het handen wassen, alle algemene hygiënemaatregelen en de anderhalf meter regel die door het RIVM zijn opgesteld, moeten nog steeds in acht worden genomen.

Mag ik zelf bepalen wanneer ik kom?

In Horizon bent u van harte welkom tussen 10.30 uur tot uiterlijk 16.30 uur (zodat om 17.00 uur het bezoek de afdeling heeft verlaten of de bewoner weer terug is op de afdeling). U mag zelf bepalen hoe lang u blijft. Bezoek is tussen de middag tijdens de maaltijd niet mogelijk.

LET OP: Zie bovenaan deze pagina de informatie omtrent bezoek aan Westerkim. U kunt dagelijks in de ochtend bellen met de receptie van Westerkim op telefoonnummer: 0252-623623.

 

Waar vinden de bezoeken plaats?

Voor Horizon geldt:

 • Indien u tijdens het bezoek in het appartement blijft, mogen er maximaal 2 bezoekers tegelijk zijn. Dit is in verband met de RIVM maatregel van anderhalve meter en de grootte van het appartement.
 • Als u naar buiten gaat, kunt u komen met in totaal maximaal 4 personen. U kunt ook gebruik maken van de binnentuin (Horizon) met inachtneming van de anderhalve meter grens.

Voor Westerkim geldt:

 • In het appartement van uw naaste.
 • Er mag maximaal 1 bezoeker (uit een vaste groep van 3) per keer komen.

Hoe gaat het bezoek praktisch in zijn werk vanaf binnenkomst?

 • U blijft thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij corona bij uzelf of bij uw huisgeno(o)t(en).
 • U registreert zich bij binnenkomst (ivm eventueel contactonderzoek bij uitbraak coronavirus).
 • In Westerkim wordt uw temperatuur opgemeten.
 • U zet bij binnenkomst een chirurgisch mondkapje op. Deze worden verstrekt door PCSOH en liggen voor u klaar.
 • U past handdesinfectie toe bij binnenkomst van het verpleeghuis.
 • U kent de richtlijnen voor basishygiëne en COVID-19 van het RIVM en volgt deze op.
 • U houdt anderhalve meter afstand van alle zorgprofessionals en andere aanwezigen. Er vindt geen fysiek contact plaats tussen bezoeker en bewoner.
 • U komt alleen voor het bezoeken van de bewoner, vragen aan de zorgprofessional worden telefonisch of per mail gesteld.
 • U loopt rechtstreeks naar het appartement. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van ruimtes (b.v. huiskamer) waar andere bewoners verblijven. De bezoeker verlaat het verpleeghuis rechtstreeks na afloop van het bezoek.
 • U komt niet in contact met andere bewoners of verblijft niet in een ruimte met andere bewoners.
 • Het meebrengen van cadeau’s/presentjes is toegestaan. Het meebrengen van huisdieren of consumpties niet (consumpties in de vorm van een presentje als een doosje chocolade is wel toegestaan).

Mag een bewoner mee naar buiten om te wandelen of fietsen?

In Westerkim niet.

Voor Horizon geldt:

Het is mogelijk voor bezoeker(s) en bewoners om samen een wandeling te maken of de rolstoelfiets of duofiets te gebruiken. Er is een aantal randvoorwaarden opgesteld voor het wandelen/fietsen:

 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner houden gedurende deze wandeling, zoveel mogelijk, anderhalve meter afstand tot elkaar en tot andere burgers.
 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner bezoeken geen drukke plekken.
 • De bewoner mag mee naar huis mits drukke plekken worden vermeden. Een drukke verjaardag bezoeken bijvoorbeeld, behoort dus niet tot de mogelijkheden.
 • Buiten geldt dat een gezelschap uit maximaal 4 personen mag bestaan. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.

We vragen u te allen tijden de richtlijnen van basis hygiëne en COVID-19 van het RIVM op te volgen. Daarnaast vragen wij u zich aan de aanwijzingen van de medewerkers te houden.

Iedere week vindt er een evaluatie plaats. Eventuele veranderingen/aanvullingen melden we hier op onze website.

Wie heeft dit allemaal besloten?

De richtlijnen van het RIVM en de GGD zijn in overleg met onze medewerkers en cliëntenraad verwerkt tot een beleid voor PCSOH.

Als ik thuiszorg ontvang van Stichting PCSOH, moet ik dan aan de zorg doorgeven wanneer een huisgenoot of familielid Corona-klachten heeft?

Absoluut. Het is heel erg belangrijk dat wij deze informatie zo spoedig mogelijk doorkrijgen zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen en onze medewerkers optimaal kunnen beschermen. 

Gaan de ontmoetingsgroepen en dagbesteding weer open?

Onze Coördinator Welzijn is in gesprek met de gemeente over wat de instructies uit de persconferentie van 13 oktober betekenen voor de ontmoetingsgroepen en dagbesteding. Hierover zal zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd. Tot die tijd blijven eerdere maatregelen, zoals hier onder beschreven, van kracht.

Veel dagbestedingen en inlooplocaties hebben aan het begin van de corona-crisis hun locaties gesloten, om zo hun kwetsbare bezoekers te beschermen tegen het virus. Nu we zien dat deze crisis langer duurt dan in eerste instantie misschien verwacht, heeft het RIVM richtlijnen opgesteld om verdere achteruitgang en mogelijke crisissituaties voor onze cliënten en bezoekers thuis te voorkomen.

Ook in Haarlemmermeer bieden we nu een alternatieve vorm van dagbesteding en ontmoeting aan. Deze vorm van kleinschalige dagbesteding voldoet volledig aan de richtlijnen die door het RIVM en de GGD zijn opgesteld en wordt geboden aan een groep van maximaal 4 - 6 cliënten, afhankelijk van de locatie. De opbouw naar kleinschalige dagbesteding ziet er als volgt uit:

1. Waar mogelijk begeleiding op afstand bieden, bijvoorbeeld telefonisch of met behulp van de Compaan.

2. Wanneer begeleiding op afstand onvoldoende is, kan er overgegaan worden op huisbezoeken.

3. Wanneer begeleiding op afstand en tevens begeleiding aan huis onvoldoende zijn om iemand veilig thuis te laten wonen, dan kan er overgegaan worden op kleinschalige dagbesteding.

Dagbesteding en ontmoeting is voor veel cliënten een cruciale voorziening, juist in deze periode. Dat geldt zeker voor:

• Cliënten in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie;

• Cliënten met naasten in een vitaal beroep;

• Cliënten met naasten/mantelzorgers die ontzorgd moeten worden om overbelasting te voorkomen.

Wij richten ons in deze fase van de corona-crisis alleen op cliënten die begeleiding aan huis krijgen, gebruik maken van een inloop of een kleinschalige dagbesteding bezoeken en voldoen aan een of meerdere van de volgende criteria:

- geconstateerde sociale, mentale fysieke achteruitgang door het ontbreken van dagbesteding dat leidt tot gezondheidsrisico’s;

- individuele contactmomenten en interventies op afstand voldoen niet langer;

- mantelzorger(s) dreigen overbelast te raken/ kunnen de situatie niet aan;

- dreigende huiselijke incidenten.

Daarbij maken we de kanttekening dat deelname ook mogelijk is voor inwoners zonder dagbestedingsindicatie, die zich normaal gesproken redden dankzij hun netwerk. Dit doen we in overleg met collega’s van de wijkzorg, thuisbegeleiding of andere professionals.

Een kleinschalige dagbesteding zal, zoals gesteld door de GGD, niet mogen plaatsvinden bij een intramurale (zorg-)instelling. Dit betekent dat er alternatieve locaties gezocht worden om deze mensen bij elkaar te brengen. Op deze locaties zijn geen andere mensen aanwezig en kunnen de deelnemers 1,5 meter uit elkaar zitten. Iedere aanbieder zoekt zelf naar een geschikte locatie die volledig voldoet aan de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM.

Dagbesteding Horizon:

De dagbestedingsgroep in Horizon is in week 32 gestart in een aangepast gedeelte van restaurant 't Kruispunt. De dagen zijn van maandag t/m vrijdag.

De externe locaties:

In de Ark zijn twee verschillende groepen op de maandagen, woensdagen en vrijdagen. Inmiddels zijn er ook op andere locaties groepen in aangepaste vorm gestart: De Silo is op woensdag open, Pier K op donderdag en De Boerderij op vrijdag.

Als u vragen heeft over ontmoeting of dagbesteding, kunt u bellen naar onze recepties (Horizon: 023 561 60 00 en Westerkim: 0252 623 623) en vragen naar Marco van Aalst, Coördinator Welzijn. U kunt hem ook mailen op receptiehz@pcsoh.nl.

Zijn de restaurants open?

Vanaf donderdag 15 oktober zijn onze beide restaurants (’t Kruispunt en de Verbinding) weer gesloten. Ons restaurant in Westerkim is wél open voor onze bewoners van Scheiden wonen zorg (BG, 5e en 6e etage) om koffie te drinken zónder bezoekers.

Klopt het dat er in het atrium van fase 1 in Horizon maaltijden worden geserveerd?

Dit is tijdelijk stop gezet.

Is de kapper weer open?

De kapper in Horizon is weer open. Dit geldt niet voor externe klanten die niet aan PCSOH zijn verbonden.

De kappers volgen de werkwijze en veiligheidsinstructies van hun eigen branchevereniging.

Gaan de fysiotherapeut en oefentherapie Mensendieck weer aan de slag?

De fysiotherapeut en de therapeut Mensendieck hebben de normale gang van zaken weer opgepakt. Zij volgen daarbij de werkwijze en veiligheidsinstructies van hun eigen branchevereniging.

LET OP: er is bij Westerkim een manueel therapeut inpandig. Zij is alleen open voor PCSOH bewoners en cliënten, niet voor externe klanten.

Wordt er weer tandzorg geleverd?

Ja, de reguliere tandzorg is weer van start gegaan. De tandartsen volgen de werkwijze en veiligheidsinstructies van hun eigen branchevereniging.

Gaat de medisch pedicure weer aan de slag?

Ja, de reguliere medisch pedicurezorg is weer opgestart. Zij volgen de werkwijze en veiligheidsinstructies van hun eigen branchevereniging.

Krijgt mijn vader/moeder wel de zorg die nodig is in deze hele situatie?

Ja. Onze Coördinator Zorg en onze planners zijn doorlopend bezig om de bezetting op niveau te houden. Dat betekent dat we daar af en toe zeker creatief in moeten zijn en dat onze collega’s extra uren draaien. Op deze manier houden we de medische zorg op peil.

Wordt het appartement van mijn vader/moeder nog wel schoongemaakt?

Ja, de bezetting wordt op niveau te houden. Dat betekent dat we daar af en toe zeker creatief in moeten zijn en dat onze collega’s extra uren draaien. Op deze manier houden we de schoonmaak op peil. Wel vragen wij u om 1,5m afstand te houden van onze collega’s. Tip kan zijn om u tijdelijk terug te trekken in een andere kamer of buiten het appartement.

Wat gebeurt er verder met de bewoners van de verpleegafdelingen in Horizon en Westerkim?

De zorg gaat gewoon door. En zoals gezegd krijgen de bewoners de maaltijden niet in het restaurant, maar krijgen de maaltijden in hun appartement geserveerd. Ook de schoonmaak gaat gewoon door. De sociale activiteiten zijn afgelast of waar mogelijk aangepast. We proberen via zoveel mogelijk ludieke en creatieve manieren sociale contacten mogelijk te maken c.q. in stand te houden. En onze huiskamerbegeleiders en welzijn coaches organiseren veel activiteiten en gezellige momenten.

Mag ik in Horizon nog wel mijn dierbare opzoeken vanaf de tuindeur van het appartement?

Nee, helaas niet. We vragen u gebruik te maken van de hoofdingang in verband met de gezondheidscheck.

Mag ik op bezoek bij iemand die woont op de 5e of 6e etage van Westerkim? Dit zijn namelijk geen verpleeghuisunits.

Ja. Zie bezoekregeling zoals hierboven beschreven.

Mogen bewoners uit de aanleunflats van Westerkim nog wel in het zorgcentrum komen?

Nee, helaas mag dat niet.

Komt de bloemenmeneer op de woensdag nog in Horizon en Westerkim?

Ja, Padesi bloemen is iedere woensdag in Horizon aanwezig. Van 09.30 - 11.00 uur in Atrium fase1. Van 11.00 - 12.30 uur in de hal naast de receptie. 

In Westerkim komt Padesi bloemen vooralsnog niet. 

Komt de visboer op vrijdag nog in Horizon?

Er kan op onze beide locaties weer vis worden besteld. De bestelformulieren vindt u bij onze recepties.

Is biljarten weer toegestaan in Horizon?

Ja! Met inachtneming van de anderhalf meter regel.

Is de mannengroep in Horizon nog steeds actief?

Nee, helaas is deze tot nader order gestopt.

Gaan zorgbemiddeling en opnames gewoon door?

 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in verpleeghuizen terecht.  
 • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.  
 • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn.  
 • Op meerdere plekken in het land worden extra locaties geopend waar ook mensen met een (mogelijke) besmetting kunnen worden opgenomen.

Mag een bewoner mee naar huis?

In Westerkim niet.

Voor Horizon geldt:

De bewoner mag inderdaad mee naar huis mits drukke plekken worden vermeden. Sowieso is de anderhalf meter regel van kracht. Een drukke verjaardag bezoeken bijvoorbeeld, behoort niet tot de mogelijkheden. En ook hier geldt maximaal 3 mensen op bezoek in privésfeer.

Worden de duofietsen en rolstoelfiesten weer gebruikt?

Ja, deze mag in Horizon gebruikt worden. In Westerkim niet.

Mogen er dieren naar binnen komen zodat bewoners met ze kunnen knuffelen?

Nee, helaas niet. We krijgen veel aanbod, wat we enorm waarderen. Maar onze verpleeghuisarts heeft in overleg met haar collega's bepaald dat het niet is toegestaan.

Ik doe de was voor mijn vader/moeder. Mag ik de was nog wel komen brengen en halen?

Ja, binnen de mogelijkheden van de bezoekregeling.

Mag ik boodschappen meenemen?

Ja, binnen de mogelijkheden van de bezoekregeling.

Is bij overlijden opbaren in het appartement mogelijk?

Gezien alle Coronamaatregelen is het bij overlijden niet meer wenselijk om op te baren in het appartement. We kunnen het risico niet nemen.

Kan mijn eigen gekozen uitvaartonderneming na overlijden mijn dierbare ophalen ten tijde van de corona crisis?

Ja, dat mag vooralsnog.

Ik ben vrijwilliger bij Horizon of Westerkim. Mag ik nog wel naar de locaties komen?

Vrijwilligers tot en met 59 jaar mogen in overleg nog komen om hun werkzaamheden voort te zetten. Met uitzondering van de afdelingen kleinschalig wonen; deze zijn nog afgesloten. Wanneer u 60 jaar of ouder bent, vragen wij u om thuis te blijven, hoe jammer wij dit ook vinden. Bij twijfel of als u vragen hebt, vragen wij u te bellen naar onze Coördinator Welzijn Marco van Aalst. Telefoon: 023 56 16000.

Ik wil graag iets doen, want ik zit toch thuis. Kan dat?

Heel fijn dat u wilt helpen. Wij vragen u contact op te nemen met onze Coördinator Welzijn, Marco van Aalst. Telefoon: 023 56 16000. Dan gaat hij samen met u kijken naar de mogelijkheden.

Voor oud-zorgmedewerkers ontstaan mooie initiatieven om gebruik te kunnen maken van hun ervaring. Zie hiervoor de website www.extrahandenvoordezorg.nl

Ik ben muzikant en ik vind het leuk om als vrijwilliger voor de bewoners te komen optreden, mag dat?

Graag zelfs! U kunt e-mailen naar activiteitenbegeleiding@pcsoh.nl.

Zijn Horizon en Westerkim in het weekend bereikbaar?

De receptie van locatie Horizon is dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.30. In het weekend is de receptie niet bereikbaar.

De receptie van locatie Westerkim is dagelijks (dus ook in het weekend) bereikbaar van 09.00 - 16.30. Buiten deze tijden komt u in een keuze menu.

Waar kan ik extra informatie vinden?

KLIK HIER voor de website van het RIVM waar u terecht kunt voor de meest actuele informatie rond het coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het coronavirus: 0800-1351.

Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer is 070-4455888. Zie dit NOS artikel voor de volledige informatie.

Ik heb iets gehoord over corona apps. Bestaan die?

Ja, inderdaad. Voor informatie over de verschillende corona apps verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid. KLIK HIER.

Tot wanneer zijn al deze maatregelen omtrent corona van kracht?

Tot nader bericht. Maatregelen worden strak gemonitord door het RIVM en de GGD en worden waar mogelijk regelmatig bijgesteld en versoepelingen worden waar mogelijk doorgevoerd. Wij volgen het RIVM en GGD advies en houden u via de website op de hoogte van mogelijke veranderingen en aanpassingen inclusief eventuele verdere versoepelingen.

We zijn ontzettend blij met alle stappen omtrent versoepeling. Tegelijkertijd weten we dat de constante veranderingen soms ook onduidelijkheid en wellicht een wat grijs gebied met zich mee brengen.

Houden jullie mij op de hoogte omtrent jullie corona beleid?

Op dit moment komt er veel op ons allen af en volgen de ontwikkelingen zich snel op door nieuwe inzichten in het verloop van de coronacrisis. We beseffen dat deze maatregelen nog steeds veel van de bewoners, de mantelzorgers, onze medewerkers en vrijwilligers vragen. We doen er alles aan om en uitstekende basiszorg te kunnen blijven leveren.

Het is ons doel om u via deze weg (en sociale media en brieven) zo goed mogelijk op de hoogte te houden. We doen ons uiterste best helder, accuraat en voortvarend in onze informatievoorziening te zijn. Echter, het kan gebeuren dat (juist door de snelheid waarmee alle informatie op ons afkomt) de nieuwste informatie nog niet helemaal is bijgewerkt op deze website. Het blijft een momentopname. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbedoeld onjuiste of onvolledige voorlichting of informatie via onze kanalen.  

We bedanken u voor al uw begrip. Heel veel sterkte in deze nog steeds onzekere tijden.