023 561 60 00
A+ A+ A+
Geborgenheid voor ouderen, dat is onze missie

Over PCSOH

PCSOH heeft twee zorgcentra: Horizon in Hoofddorp en Westerkim in Nieuw-Vennep. Namen die passen bij de uitgestrekte polders en wijde wolkenluchten in onze streek. En die verwijzen naar hoop en licht, ook aan de avond van het leven.

Missie

U proeft het als u door onze wooncentra loopt, met onze medewerkers spreekt, of activiteiten bijwoont: geborgenheid bieden aan ouderen is onze missie.

PCSOH biedt huiselijkheid, warmte, veiligheid, oprechte aandacht en zorg op maat. Dat doen we samen met u, uw wensen en behoeften zijn de basis van onze zorg. Daarbij zijn we ons er steeds van bewust: thuis is meer dan alleen wonen, het is een plek met herinneringen, een verleden en een heden. Een thuis van onze bewoners, waarin onze medewerkers slechts te gast zijn.

Visie

Ieder mens is uniek en mag zichzelf zijn. Dat is het uitgangspunt van onze zorg en de relatie met onze bewoners en cliënten. Daar werken we aan vanuit vier kernwaarden: naastenliefde, geborgenheid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid. Alles in onze organisatie ondersteunt die visie, de rest is daaraan ondergeschikt. Ook buiten onze eigen organisatie willen we daaraan bijdragen. We zijn betrokken bij de samenleving en geven antwoord op de vragen die deze betrokkenheid met zich meebrengt.

Vanuit christelijke waarden

De Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer is in 1955 opgericht vanuit verschillende kerkgenootschappen. We zijn geworteld in de protestants-christelijke traditie. De tijden zijn veranderd, maar christelijke waarden zijn nog steeds een belangrijke basis voor onze organisatie. De Bijbel en vooral de woorden van Jezus Christus zijn een inspiratiebron voor alles wat we doen.

Daarbij houden wij rekening met de verschillende vormen van het christelijk geloof en ook andere overtuigingen zijn van harte welkom. Naastenliefde, geborgenheid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid zijn voor ons belangrijke kernwaarden. Alles wat we doen is daarop gebaseerd, daar kunt u van op aan en daar zijn we op aanspreekbaar.

Euthanasie

Vanuit onze Protestants-Christelijke achtergrond, zal door PCSOH niet worden meegewerkt aan de uitvoering van een euthanasieverzoek. Wanneer een cliënt de vraag naar euthanasie stelt, zal door ons zorgvuldig met die vraag omgegaan worden. Hierbij gelden ook wettelijke kaders die door ons worden geëerbiedigd. We zullen er alles aan doen om ook in deze periode, waar mogelijk, nabij te zijn en ondersteuning te bieden.