023 561 60 00
A+ A+ A+

Nieuwjaarswens

1 januari 2021

Bij het aanbreken van dit nieuwe jaar 2021 wensen we u veel goeds, liefde en zegen toe.


Een nieuw jaar mogen we tegemoet zien. Het jaar 2020 was een bewogen jaar. In dit jaar kwam Corona het dagelijkse leven verstoren en alles werd anders. Er kwam angst en bezorgdheid vanwege kwetsbaarheid van mensen. Het beeld op straat en in onze huizen kleurde blauw van de mondkapjes. We gingen omzichtig met de ander om en bewaakten in onze omgang afstand van 1.5m. Veel vanzelfsprekends kwam op losse schroeven te staan. Wat eerder vanzelf sprak, is niet langer mogelijk, zoals de ander een hand of een knuffel geven, met veel mensen tegelijkertijd in dezelfde ruimte aanwezig zijn, of met elkaar zingen. Mondkapjes, het bewaren van afstand, veelvuldig testen en de dreiging van besmetting van Corona werden een deel van het leven.

En nu staan we aan het begin van een nieuw jaar. Wat zal 2021 ons brengen aan moois en blijs, aan verdrietigs of ingrijpends? We weten het niet. Wij kunnen de toekomst niet overzien, maar we kunnen wel vol vertrouwen kijken naar de toekomst. Ik wens u voor 2021 veel vertrouwen toe. Want vertrouwen betekent dat je het ziet zitten en dat je met hoop de toekomst tegemoet ziet. Vertrouwen maakt dat je op een ander kunt rekenen, op een ander kunt bouwen en je op de ander kunt verlaten.  Vertrouwen is de ervaring van vaste grond onder je, dus de ervaring van je gedragen weten.

Zeker, de toekomst is onoverzienbaar, onbekend en onbestemd. Toch mag je vertrouwen en hoop blijven houden. De hoop dat 2021 wellicht het jaar zal zijn dat Corona van het toneel verdwijnt. Hoop op genezing van ziekte, verandering in eenzaamheid, verbetering in moeilijke omstandigheden.

Vertrouwen dat 2021 een jaar zal zijn waarin liefde de rode draad door het leven zal zijn. Vertrouwen heeft te maken met moed. Moed om jezelf over te geven, aan een ander, aan De Ander en aan het bestaan zelf. Weet je gedragen.

Heb vertrouwen voor 2021.

Met hartelijke groet,
Johan Vos, geestelijk verzorger PCSOH

Terug naar overzicht