023 561 60 00
A+ A+ A+

Perspectief

1 november 2020

Perspectief heeft te maken met je manier van kijken, met welk standpunt je inneemt.


“Ik mis perspectief”, zei de bewoner ietwat moedeloos tegen me. En hij keek me gelaten aan. “Ik mis perspectief op verbetering. We hebben nu al zo lang te maken met Corona en alle ellende en beperkingen die daarbij komen en het lijkt alleen maar erger te worden en dichterbij te komen.”

Zoveel wist ik hier niet op te zeggen. Want wat kun je hier ook op zeggen? Ik voelde mee met de bewoner en dacht: perspectief? Dat is een begrip om eens verder over na te denken.

Perspectief heeft namelijk te maken met je manier van kijken. Het hebben van een perspectief maakt dat je de toekomst hoopvol onder ogen kunt zien. Dat je uitzicht hebt en dat er iets goeds in het verschiet klaar ligt.

Perspectief kan natuurlijk verschillen of zich ook wijzigen, want je kunt ontwikkelingen, of het leven of de aanwezigheid van Corona op verschillende manieren bekijken. Dus vanuit verschillende perspectieven. Het heeft alles te maken met welk standpunt je inneemt.

Ik fotografeer wel eens en dan is het gekozen perspectief van belang voor het slagen of mislukken van een foto. Welk gekozen perspectief je hanteert kan een wereld van verschil geven. Een perspectief vanaf de grond (kikvorsperspectief) laat je heel andere dingen zien dan een perspectief van bovenaf (vogelvluchtperspectief). En dan heb je natuurlijk ook nog het meest gebruikte ooghoogteperspectief, om maar wat verschillende te noemen.

Een perspectief maakt dat je uit de voeten kunt met wat je meemaakt en ervaart. “Ik mis perspectief”, zei de bewoner. Hij miste zin, hoop en uitzicht, vertrouwen in de toekomst.

“Iets vanuit een bepaald perspectief zien”, het is een bekende uitdrukking. Vanuit welk perspectief dan? Dat is een vraag, een uitnodiging om te vertellen en toe te lichten hoe  je ergens tegenaan kijkt. Het is ook een uitnodiging tot bezinning: hoe kijk ik? Hoe doe ik mijn werk? Hoe leef ik? Vanuit welk perspectief ervaar ik deze tijd?

Perspectief is van belang om alles in de juiste verhoudingen te zien. Als je naar een schilderij kijkt dan kun je zeggen of iets wel of niet in perspectief is geschilderd. Of dat er misschien een verkeerd perspectief gekozen is. Een perspectief zegt iets over je gekozen standpunt, je gevonden invalshoek, de context waarin je je bevindt.

Perspectief betekent dat je ergens doorheen kijkt, dat je iets duidelijk voor je ziet. Welk perspectief zie je voor de toekomst? Het nu met Corona kan angst brengen of bezorgdheid over je gezondheid.

Hoe kun je in onzekere tijden vol verwarring toch een perspectief ontdekken? Welk perspectief is er bij alles wat in korte tijd veranderde in het leven?

De omgang met de ander wordt gedomineerd door anderhalve meter. De communicatie verandert door het dragen van mondkapjes. Een bewoonster zei al grappend tegen me: “Wie ben jij eigenlijk achter dat mondkapje? Grapje!” Zo’n opmerking brengt dan wel een lach op je gezicht, maar die lach blijft verborgen achter een mondkapje evenals trouwens misschien allerlei andere gelaatsuitdrukkingen. We zijn anders met elkaar verbonden, communiceren anders met elkaar.

Is er perspectief voor de toekomst?
Zonder een perspectief zou je zomaar, zoals iemand het zo mooi zei, een vermoeide held in de zorg kunnen worden, waarvoor wel geklapt is, maar waarvoor niet iedereen altijd beseft wat de zorg van je vraagt. Perspectief op licht aan het einde van de tunnel zou mooi zijn. Waar gaan we heen met Corona?

Je kunt voor jezelf een perspectief creëren. In een hoopvol perspectief ontdek je lichtpuntjes, mooie momenten en onverwachte mogelijkheden. In een kansrijk perspectief laat je je niet uit het veld slaan door sombere berichten over oplopende besmettingen en strengere maatregelen.

In een hoopvol perspectief kijk je verder dan de ontwrichtende werking van Corona in de samenleving en in het bestaan.

Perspectief verlangen we.
Perspectief voor gesloten horecagelegenheden en stilgelegde sportverenigingen, voor met besmetting bedreigde zorgcentra en voor ziek geworden collega’s. Perspectief op een hoopvolle terugkeer naar een normaal leven. Perspectief wil zoveel zeggen dat er uitzicht, vooruitzicht en toekomst is. Zonder perspectief komt er onzekerheid, gaat er hoop verloren. 

“Ik mis perspectief”, zei de bewoner van het begin.
Hij miste zin, uitzicht en verwachting. Toch wordt ons perspectief gegund. In de Bijbel lezen we dat God ons een hoopvolle toekomst geven zal. Dat biedt perspectief.

Ik wens u een perspectief vol hoop toe.

Met hartelijke groet,
Johan Vos, geestelijk verzorger PCSOH

Terug naar overzicht