023 561 60 00
A+ A+ A+

Wie is de redder van deze wereld

24 december 2020

In deze tijden van corona en dus onzekerheid, angst en twijfels, staan we extra stil bij de vrede en liefde die Christus ons brengt.


Kerstgedachte Wie is de Redder van de wereld? 

Een donkere wereld

We werden in het afgelopen jaar geconfronteerd met de uitbraak van Corona en hebben de gevolgen ervan allemaal meer of minder ervaren.
We leven, zoveel is wel duidelijk geworden, in een kwetsbare wereld vol met scheuren en barsten.
We zien een wereld, waarin oorlogen, aanslagen, rampen en tegenslagen, gebrokenheid, kwetsbaarheid en zonde, zinloos geweld, haat en agressie en nu dus ook een onzichtbaar, onbeheersbaar en gevaarlijk besmettelijk virus rondwaren.
We bevinden ons in een wereld, die wij niet redden kunnen en die soms totaal ontwricht en uit evenwicht lijkt. Uit het lood geslagen.
Wat komt er van de wereld terecht? Het heden lijkt soms zo duister, de toekomst zo onbestemd, zo onzeker.
Wie is de Redder van de wereld? Wie ontsteekt er licht in deze donkere wereld?

De Redder van de wereld

God heeft zijn Zoon Jezus Christus gezonden als Redder van de wereld.
Christus is de Redder die de wereld redt en licht brengt in alle duisternis.
God zag deze wereld. En God trok zich er niet van terug. Hij zocht de wereld op.
Christus, de Zoon van God, werd in Bethlehem geboren.
Hij werd mens, een baby liggend in een kribbe. Jezus ging onze kwetsbare wereld binnen. Zijn komst is de redding van de wereld.
Kerst is het feest van de geboorte van Jezus in Bethlehem.

Gods liefde

En daarom vieren we feest. We ontsteken lichten, versieren onze huizen en straten. Kerst zorgt voor een vredelievende stemming. Christus werd geboren. Hij kwam ons de liefde van God brengen. In de Kerstnacht ging de hemel open en scheen er licht.
En engelen zongen: “Ere zij God in de hoge en vrede op aarde.”
Christus brengt vrede en liefde en laat licht schijnen.
Hij is de Redder van alles wat ons benauwt en verdrijft onze angsten.
In ontwrichting biedt Hij vast grond onder de voeten.
In oorlogen, aanslagen, geweld en haat komt Hij vrede en liefde brengen.
Hij biedt hoop en geeft moed in vertwijfeling, verwarring en moedeloosheid.
In kwetsbaarheid, dreigende aanwezigheid van corona, ziekte en besmetting geeft Hij zorg, bescherming en ook wel genezing.
Als onbegrip, boosheid, ongeduld ons tart, geeft Hij vrede in ons hart en liefde en begrip voor anderen. Tussen mensen brengt Hij verbinding tot stand.
En in noden, zorgen en verdriet brengt hij ons bij God.
Een engel sprak in de nacht van Kerst: “Wees niet bang. Ik kom jullie goed nieuws brengen. Vandaag is jullie Redder geboren.”
Goed nieuws want Jezus, de Redder, geeft uitzicht, hoop, redding, toekomst.
Vanuit de hemel schijnt licht op aarde.
En er zal vrede op aarde zijn.

Ik wens u gezegende feestdagen toe.

Hartelijke groet, Johan Vos, geestelijk verzorger PCSOH

Terug naar overzicht