023 561 60 00
A+ A+ A+
Bewoners en cliƫnten denken met ons mee
Over ons | Kwaliteit | Wie we zijn | Medezeggenschap | Veelgestelde vragen | Nieuws en informatie | Publicaties | Blogs

Medezeggenschap

Cliëntenraad

De cliëntenraad wordt gevormd door bewoners, mantelzorgers en/of direct betrokkenen. De cliëntenraad is onafhankelijk en overlegt regelmatig met de bestuurder van PCSOH. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) noemt alle onderwerpen waarover de cliëntenraad inspraak heeft. De cliëntenraad is bereikbaar via clientenraad@pcsoh.nl. De cliëntenraad bestaat uit:

 • Mw. Vermeulen (voorzitter)
 • Mw. Mantel
 • Mw. van Beinum
 • Mw. Stokman
 • Mw. Van der Tang
 • Ondersteuning: mw. van Heulen (secretariaat)

 

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad adviseert de bestuurder bij al het beleid dat de medewerkers aangaat. De raad wordt dan ook gevormd door medewerkers uit verschillende afdelingen. De ondernemingsraad is bereikbaar via ondernemingsraad@pcsoh.nl. De ondernemingsraad bestaat uit:

 • Anja Dorresteijn
 • Annemieke Steffens
 • Annemieke de Wijn
 • Hannie de Kooker
 • Magda Büchner
 • Marjorie Mesman

 

Bewonerscommissie

Bewoners van de zelfstandige appartementen in Horizon huren hun woning bij PCSOH. Daarom is er een bewonerscommissie die de bestuurder adviseert op alle onderwerpen die huurders aangaan. De bewonerscommissie Horizon is bereikbaar via secretariaat@pcsoh.nl. De woningen van locatie Westerkim worden gehuurd van woningbouwcoöperatie Ymere. Ook hier is een bewonerscommissie, die overlegt met vertegenwoordigers van Ymere.

De bewonerscommissie van Horizon bestaat uit:

 • Mw. Hartendorf (secretariaat)
 • Mw. Schultz
 • Mw. Van de Heuvel
 • Dhr. Van Noort