023 561 60 00
A+ A+ A+

Cliƫntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en dwang (Wzd) Vanessa Vermeer

5 oktober 2023

Wanneer u zorg ontvangt, zijn er mensen die meekijken en meedenken. Indien u het niet eens bent met de zorg die u krijgt, kunt u mij in vertrouwen nemen.


 

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CVP Wzd) van Zorgstem. Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning:

  • Wij luisteren naar uw verhaal
  • Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
  • Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd
  • Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
  • Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met onderstaande cliëntenvertrouwenspersonen Wzd:

Vanessa Vermeer
Tel. 06-38841274 of 088-6781000
Email: v.vermeer@zorgstem.nl

Meer informatie
In onze folder leggen wij een aantal begrippen uit de Wet Zorg en dwang aan u uit.
Op de website www.dwangindezorg.nl leest u ook meer over de Wet Zorg en dwang.