023 561 60 00
A+ A+ A+

HC-nieuws 15-8-2019 Belevingstuin voor Horizon

19 augustus 2019

Foto: Het team achter de Belevingstuin Horizon met van links af Evelien, Marco en Claudia.

Jan Aukes

HOOFDDORP "Ambitieus? Absoluut", zegt Marco van Aalst. "Maar wij gaan ambitie niet uit de weg. Een belevingstuin voor onze bewoners is voor Horizon een belangrijke aanwinst. We hopen die volgend voorjaar te openen."

Van Aalst is coördinator Welzijn bij de Protestants Christelijke Stichting Ouderenzorg Haarlemmermeer (PCSOH). Deze stichting exploiteert twee zorgcentra: Horizon in Hoofddorp en Westerkim in Nieuw-Vennep.

De belevingstuin waarop hij doelt is bestemd voor Horizon, een zorgcomplex met 150 huurwoningen voor senioren die nog zelfstandig kunnen wonen, en –verdeeld over 3 etages – 60 zorgappartementen voor cliënten die behoefte hebben aan kleinschalige zorg. Tot laatstgenoemde categorie behoren mensen die lijden aan een vorm van dementie. "En", vertelt Van Aalst, "juist voor hen is het erg belangrijk om hun huis uit te kunnen komen. Naar buiten, liefst met een begeleider. En als je dan kunt wandelen door een tuin dichtbij huis heeft dat een therapeutische werking.

Zeker als het gaat om een plek waar de beplanting, de inrichting en de kleuren specifiek zijn afgestemd op het prikkelen van de zintuigen, en waar ook vogels wel een plekje willen vinden. Zo kunnen positieve emoties uit vroegere jaren worden opgeroepen. De belevingstuin die ons voor ogen staat krijgt dan ook als thema Reminiscentie, oftewel Herinnering."

Crowdfunding Om deze nieuwe voorziening te realiseren moet er echter nog wel wat water door de Ringvaart. Van Aalst: "Het project kent twee fases. Met Fase 1 – het voorbewerken van de grond van de bestaande binnentuin- gingen we van start op 1 januari 2019. Dat is inmiddels afgerond, Fase 2 start deze maand. In het voorjaar van 2020 moet alles klaar zijn. We hebben contact gezocht met Erkytuin en deze specialist in belevingstuinen heeft een ontwerp getekend, dat uitstekend aan ons doel beantwoordt: een tuin met een goede afrastering, de juiste leuningen langs de paden om vallen te voorkomen, bankjes en zitjes, houten nestkastjes om vogels aan de trekken en een grote variëteit van planten en bloemen. Daarbij hoort echter een begroting van 70.000 euro en dat is een flink bedrag. Om dat op tafel te krijgen zoeken we hulp van buitenaf en komen we met een crowdfundingactie."

Feestelijke start Woensdag 21 augustus om 14.00 uur klinkt het startschot en het Horizon-team maakt er een feestje van. "Tijdens een speciale bijeenkomst in de binnentuin geven we een uitgebreid overzicht van onze plannen. Bewoners, mantelzorgers, personeel, iedereen is welkom. En zeker ook onze buren, want we stellen ook hen graag in de gelegenheid om van onze nieuwe aanwinst te genieten. We zorgen voor een hapje en een drankje, en er is muziek. De eerste geldbussen staan klaar en in de hal komt een thermometer die het verloop van de actie aangeeft. We nodigen iedereen die onze plannen wil steunen uit om een bijdrage te geven. Of het gaat lukken? Dit is zo'n mooi doel, we hebben er vertrouwen in."

Verdere info: www.pcsoh.nl. Doneren? NL59RABO 034 580 2829 t.n.v. Stichting PCSOH o.v.v. inrichting belevingstuin.