023 561 60 00
A+ A+ A+

Informatie voor mantelzorgers

13 december 2023

Scabiës op afdeling Begane Grond, Horizon.

Bij één van de bewoners op de BG, Horizon, is scabiës crustosa vastgesteld. Dit is een zeer besmettelijke vorm van scabiës (schurft). Om die reden is de doorgang over de BG dan ook per direct gesloten. Uiteraard doen we dit om verdere verspreiding te voorkomen. Ook gelden op de afdeling zelf de afspraken vanuit het protocol.

Omdat de incubatietijd zo’n 10 weken is, is de kans aanwezig dat de ziekte zich al heeft verspreid door de locatie. Medewerkers worden dan ook geïnstrueerd om goed op te letten op verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting. Dit doen ze bij zichzelf, maar natuurlijk ook bij de bewoners.

Verschijnselen die op een besmetting kunnen duiden zijn: toenemende last van jeuk, blaasjes en bultjes tussen de vingers, op polsen en voeten; rode streepjes op de huid. Indien u last mocht hebben van deze verschijnselen: meldt dit zo snel mogelijk bij uw huisarts. Door de jeuk is scabiës weliswaar erg vervelend, maar het is geen ernstige ziekte. Ze kan goed worden behandeld. Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen want de verschijnselen verdwijnen niet vanzelf. Ook vragen wij u, indien u last heeft van de genoemde verschijnselen, niet op bezoek te komen in Horizon totdat u door uw huisarts bent behandeld.

Wij danken u voor uw medewerking.

Erik Zwart
bestuurder PCSOH