023 561 60 00
A+ A+ A+

Informatie voor mantelzorgers

17 januari 2023

Actuele informatie


CORONA

Er heerst op dit moment geen corona in Horizon en Westerkim.
Daarom zijn er geen extra maatregelen van kracht.

Wel blijft het advies om bij het bezoeken van één van onze locaties uw handen te desinfecteren bij de hoofdingang, omdat goede hygiene bijdraagt aan het voorkomen van verspreiding van virussen.

We danken u voor uw medewerking!
 


DATALEK

Zoals u weet, werkt PCSOH met het Elektronisch Cliënten Dossier ONS van Nedap. Aan dit systeem is CarenZorgt gekoppeld, het portaal waarmee mantelzorgers met zorgverleners kunnen communiceren en inzage kunnen hebben in delen van het ECD.

Op 25 oktober kregen wij bericht van Nedap dat een week eerder (17 oktober) een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden in CarenZorgt, waarbij alle aangesloten zorgorganisaties gedupeerd zijn. Ook van enkele cliënten van PCSOH zijn persoonsgegevens betrokken geweest bij dit datalek.

Nedap heeft meteen maatregelen genomen, het lek gedicht en de politie ingeschakeld. Er is ook een verdachte gearresteerd. Vanwege het politie onderzoek mocht Nedap haar klanten niet eerder informeren over dit beveiligingsincident. Door snel optreden van Nedap en de politie heeft het incident kort geduurd; Nedap heeft geen aanwijzingen dat er documenten zijn verspreid.

Hoewel wij nog niet weten welke persoonsgegevens betrokken zijn geweest bij het incident, is wel duidelijk dat de verdachte via CarenZorgt toegang heeft gehad tot de dossiers. Daarom heeft PCSOH besloten een melding te maken van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We hebben Nedap gevraagd om verder onderzoek te doen naar dit beveiligingsincident en welke persoonsgegevens mogelijk betrokken zijn geweest. Als er aanleiding toe is, zullen wij u verder informeren. Daarnaast vragen wij u waakzaam te zijn of u geen ongewone verzoeken krijgt van vreemden tot betaling of het delen van gegevens.

U kunt zelf de volgende dingen doen om de veiligheid te verbeteren:

  • Uitloggen zodra u klaar bent met het gebruik van CarenZorgt
  • Een uniek wachtwoord gebruiken dat u niet voor andere websites gebruikt

Via de website van CarenZorgt kunt u ook meer informatie vinden over het voorval: Kwetsbaarheid in Carenzorgt : Caren

Mocht u nog verdere vragen hebben, wilt u deze dan schriftelijk stellen via secretariaat@pcsoh.nl? Wij zullen dan zorgdragen voor een antwoord.
 

Erik Zwart
bestuurder PCSOH