023 561 60 00
A+ A+ A+

Interview met Mevrouw Fivet van de Cliëntenraad

10 oktober 2019

Vandaag nemen we met mevrouw Fivet een kijkje in de keuken van de Cliëntenraad van Stichting PCSOH.


Ik praat samen met mevrouw Fivet. Zij is lid van de Cliëntenraad en woont in één van de zelfstandige woonappartementen bij Westerkim. Haar echtgenoot is bewoner in het zorgcentrum zelf. Hij kwam hier 8,5 jaar geleden wonen en dat werd direct ook het startpunt van mevrouw Fivets zitting in de Cliëntenraad. Ze had heel erg het gevoel dat ze graag iets wilde betekenen voor cliënten die voor zichzelf vaak niet (meer) kunnen opkomen.

Bezigheden  

In de Cliëntenraad zitten 4 vertegenwoordigers van Horizon en 3 van Westerkim; 2 van hen brengen maaltijden rond. De raad maakt een enorm belangrijk onderdeel uit van onze Stichting. De activiteiten zijn divers. Het sociale aspect is heel belangrijk. Mevrouw Fivet brengt jarige bewoners een felicitatiekaartje, ze heet nieuwe bewoners welkom met een plantje en zij wordt op de hoogte gebracht wanneer iemand overlijdt. Verder houdt de raad goed in de gaten of het leefklimaat, het leefplezier en het woongemak zo goed mogelijk wordt gewaarborgd voor de bewoners. Daarnaast draagt de cliëntenraad geld bij aan de BBQ, wandeltochten, de bazaar en allerlei andere kleinere evenementen.

Benaderbaar

De Cliëntenraad heeft als doel laagdrempelig en benaderbaar te zijn. Mevrouw Fivet vertelt dat dat goed gelukt is. En in de tijd dat zij en ik met elkaar praten, wordt zij door meerdere bewoners, mantelzorgers en personeel begroet en vriendelijk aangesproken; iedereen kent haar.

Verandering

Ik vraag wat mevrouw Fivet heeft ervaren als grootste verandering in de 8,5 jaar dat ze bij de Cliëntenraad zit. Ze vertelt dat dat hem zit in het feit dat de bewoners met een slechtere gezondheid hier komen wonen dan voorheen. De zorgzwaarte is toegenomen en de duur dat bewoners bij ons zijn, is korter.

Soms heeft mevrouw Fivet net iemand welkom geheten en moet ze heel snel daarna tot ieders verdriet al weer afscheid nemen. En dat is pijnlijk. Vóór 2015 was dat echt heel anders. Dat is een omschakeling die iedereen heeft moeten maken de afgelopen 4 jaar.

De Bazaar

Op 2 november is de Bazaar op locatie Westerkim weer een feit. En dat wordt groots aangepakt! Het is een rommelmarkt met onder andere een Rad van Fortuin. In de eetzaal komen allemaal kraampjes van particulieren en de lokale ondernemers.

Vanaf maandag 30 september tot vrijdag 1 november 14 uur kunnen er spullen naar Westerkim worden gebracht. Dus heeft u spulletjes die u graag wilt doneren, bent u van harte welkom deze af te leveren op de Zaaiersstraat 1 in Nieuw-Vennep. Van de opbrengsten worden weer allerlei leuke en mooie activiteiten voor onze bewoners georganiseerd.

Bezig bijtje

Aan het einde van ons gesprek concludeer ik dat mevrouw Fivet een zeer bezig bijtje is J. Ze spendeert sowieso natuurlijk veel tijd met haar echtgenoot. En ze zit naast de Cliëntenraad, tevens in de seniorenvereniging, een zangkoor en een toneelvereniging. Ik vraag mevrouw Fivet of ze nooit behoefte heeft aan wat meer rust. Ze zegt met humor: “Ik heb geen tijd om dood te gaan of ziek te worden. Mijn motto is: gewoon doorgaan met ademhalen.”