023 561 60 00
A+ A+ A+

Nieuw logo PCSOH!

16 maart 2021

Toen we met elkaar hadden afgesproken vanuit welke waarden we werken, vonden we het belangrijk dat we die waarden ook vertaalden naar een beeldmerk dat hier goed op aansluit.


Vier kernwaarden, één beeld, drie logo’s

PCSOH is een zorginstelling met een christelijke identiteit. Maar wat houdt dat dan precies in en hoe geven we daar vorm aan? Om antwoord te vinden op die vraag werd een identiteitscommissie samengesteld die direct voortvarend aan de slag ging.

Hun eerste stap was om met de bewoners, de medewerkers en de vrijwilligers te gaan praten en hen te vragen wat ‘christelijk zijn’ voor hen betekent. Uit deze gesprekken kwamen veel mooie en belangrijke kernwoorden naar voren: naastenliefde, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid en geborgenheid.

Woorden én daden

Deze kernwoorden zijn meteen ook onze kernwaarden. Ze bepalen hoe wij als organisatie werken en hoe we met elkaar en met anderen omgaan. Ze klinken door in alles wat we doen.

Natuurlijk snappen we dat deze waarden niet exclusief zijn voor mensen met een Protestants-Christelijke achtergrond. Gelukkig niet. Maar we vinden wel dat je van iemand met een dergelijke achtergrond wel mag verwachten dat zij hun medemens vanuit deze waarden tegemoet treden. Of dat nu de receptioniste is, de verzorgende, de huismeester of de directeur.

Een passend beeldmerk

Nu we met elkaar hadden afgesproken vanuit welke waarden we werken, vonden we het belangrijk dat we die waarden ook vertaalden naar een beeldmerk dat hier goed op aansluit. Een logo dat terugkomt op onze website, correspondentie, social media en alle andere communicatiemiddelen die we gebruiken.

Het verbinden van een boodschap aan een logo is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Maar opeens was daar die tekst uit het lied Opwekking 625:

“In U vind ik rust,
In U kan ik schuilen, in U.”

Een lied dat gaat over troost en geborgenheid. Over zorg bieden en veiligheid vinden. Het gevoel dat je thuis bent gekomen. En dat is precies wat wij willen: een thuis bieden voor iedereen die ondersteuning en warmte zoekt.

Die verantwoordelijkheid dragen we samen

Een thuis bieden…     
Een mooi doel maar ook een grote verantwoordelijkheid. Het is een belofte die je moet waarmaken en waar mensen op moeten kunnen vertrouwen. We zijn ons ervan bewust dat we dat alleen kunnen als we er samen voor gaan en iedereen die verantwoordelijkheid voelt en deelt.

We hebben er uiteindelijk voor gekozen om drie logo’s te laten maken: één voor de stichting als geheel en daarnaast krijgen onze beide locaties ook hun eigen logo. Die laatste zul je tegen gaan komen op de vlaggen en borden bij onze gebouwen. Het algemene logo komt op alle andere communicatie-uitingen. We hopen dat ons logo voor iedereen ervaren wordt als een weerspiegeling van onze waarden: Bij PCSOH word je benaderd vanuit naastenliefde en geborgenheid. Wij nemen samen de verantwoordelijkheid voor het bieden van goede en betrouwbare zorg. Bij PCSOH ben je thuis.