023 561 60 00
A+ A+ A+
De mensen achter de mensen
Over ons | Kwaliteit | Wie we zijn | Medezeggenschap | Veelgestelde vragen | Publicaties | Blogs en informatie

Wie we zijn

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren en de beleidsvoering van de bestuurder. Naast de formele, in de statuten geregelde taken, waaronder de werkgeversfunctie voor de bestuurder, heeft de Raad een belangrijke rol als klankbordfunctie voor de bestuurder. De Zorgbrede Governancecode dient als leidraad voor het functioneren van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is per mail bereikbaar via rvt@pcsoh.nl.

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen:

 • Voorzitter: dhr. M.N. Kooper
 • Lid: dhr. A.E.R. de Leeuw
 • Lid: mw. H. van Buren-Drenth
 • Lid: dhr. G.W. Rip
 • Lid: dhr. J.M. Dreschler
 • Lid: Mw. S.M.L. Hottentot-Spitteler

 

Bestuurder / Managementteam

Onze organisatie heeft zo min mogelijk managementlagen, zo houden we de lijnen kort. De bestuurder zorgt, samen met de leden van het managementteam, voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.

 • Bestuurder: Erik Zwart
 • Controller: Johan Kapitein
 • Coördinator Intramuraal: Ron Szarafinski
 • Coördinator Extramuraal: Margonda Scheps-Vroomans
 • Coördinator Welzijn: Marco van Aalst
 • Coördinator Voeding: Michael de Zwart
 • Coördinator Facilitair: Ronnie de Rooij
 • Coördinator Administratie: Monica Verkerk-van Tuijl

Identiteitscommissie

We vinden het belangrijk dat onze (christelijke) identiteit herkenbaar blijft in alles wat we doen. De bestuurder wordt hierin ondersteund door de identiteitscommissie. De identiteitscommissie is bereikbaar via cor.van.der.knijff@pcsoh.nl. De identiteitscommissie bestaat uit:

 • Cor van der Knijff (voorzitter)
 • Johan Vos
 • Magda Büchner
 • Marco van Aalst
 • Tannie van Galen
 • Henny Blaak