023 561 60 00
A+ A+ A+
De mensen achter de mensen
Over ons | Kwaliteit | Wie we zijn | Medezeggenschap | Veelgestelde vragen | Nieuws en informatie | Publicaties | Blogs

Wie we zijn

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren en de beleidsvoering van de bestuurder. Naast de formele, in de statuten geregelde taken, waaronder de werkgeversfunctie voor de bestuurder, heeft de Raad een belangrijke rol als klankbordfunctie voor de bestuurder. De Zorgbrede Governancecode dient als leidraad voor het functioneren van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is per mail bereikbaar via rvt@pcsoh.nl.

De Raad van Toezicht bestaat uit 7 personen:

 • Voorzitter: dhr. D.W. Giltay Veth
 • Vicevoorzitter: mw. C. van Hameren
 • Lid: dhr. J.M. Dreschler
 • Lid: Mw. S.M.L. Hottentot-Spitteler
 • Lid: dhr. M.N. Kooper
 • Lid: dhr. P. Pronk
 • Lid: vacature

 

Bestuurder / Managementteam

Onze organisatie heeft zo min mogelijk managementlagen, zo houden we de lijnen kort. De bestuurder zorgt, samen met de leden van het managementteam, voor de dagelijkse aansturing van de organisatie.

 • Bestuurder: Erik Zwart
 • Controller: Marja Dekker (a.i.)
 • Coördinator Zorg Sandra Pronk (a.i.)
 • Manager Ondersteunende diensten: Marco van Aalst
 • HR Adviseur: Judith van der Peet
 • Beleidsadviseur: Nelleke Raaijmakers
 • Recruiter en HR Medewerker (adviserende rol aan het MT): Debby de Groot

Identiteitscommissie

We vinden het belangrijk dat onze (christelijke) identiteit herkenbaar blijft in alles wat we doen. De bestuurder wordt hierin ondersteund door de identiteitscommissie. De identiteitscommissie is bereikbaar via Johan.Vos@pcsoh.nl. De identiteitscommissie bestaat uit:

 • Johan Vos (voorzitter)
 • Marco van Aalst
 • Nicoline van Beelen
 • Jantina Bokhorst
 • Carina Bouterse
 • Marion de Graaf
 • Marja Heemskerk
 • Lize van der Zwan
 • Betty van Wijngaarden