023 561 60 00
A+ A+ A+
Hulp inschakelen met één druk op de knop
Zorg thuis | Hulp bij huishouden | Verzorging / verpleging | Individuele begeleiding | Tijdelijk verblijf | Personenalarmering

Personenalarmering - veilig langer thuis wonen
Personenalarmering is er voor iedereen die met een veilig gevoel thuis wil blijven wonen. Bent u bang dat u in huis valt of heeft u gezondheidsklachten en woont u alleen? Dan kan personenalarmering voor u een goede oplossing zijjn. Ook voor uw kinderen of andere mantelzorgers is het vaak een prettig idee dat er snel gereageerd wordt wanneer u hulp nodig heeft.

24 uur per dag hulp met 1 druk op de knop
Met Personenalarmering Haarlemmermeer schakelt u met één druk op de alarmknop om uw pols, hals of op het alarmapparaat hulp in; 24 uur per dag, 7 dagen per week. Er komt direct een spreek-luisterverbinding tot stand met een medewerker van Zorgcentrale Noord (ZCN), die de juiste hulp inschakelt.

Meld u aan bij ZCN via www.personenalarmering-haarlemmermeer.nl of via 088-980 09 53 (op werkdagen tussen 10.00-12.00 en tussen 14.00-16.00 uur).

Meer informatie vindt u op
www.personenalarmering-haarlemmermeer.nl.