023 561 60 00
A+ A+ A+

Persoons gegevens die worden verwerkt

Stichting PCSOH kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting PCSOH, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting PCSOH.nl verstrekt. Stichting PCSOH kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw geboorte datum
  • uw telefoonnummer
  • uw vraag, uw verzoek tot informatie of uw verzoek tot hulp van een van onze producten of diensten.
  • uw verzoek tot hulp van een van onze providers genoemd op de website, zal aan hen worden door gezet
  • uw website en / of e-mailadres
  • uw banknummer
  • uw IP-adres

Daar waar nodig zal Stichting PCSOH werken met een verwerking overeenkomst.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig

Stichting PCSOH verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting PCSOH uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van uw verzoek tot informatie of hulp van Stichting PCSOH of de aan haar verbonden providers. Een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening of de afname van een van de een producten van Stichting PCSOH.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Stichting PCSOH bewaart uw Bedrijf en/ of persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Stichting PCSOH verstrekt uw bedrijfs- en/ of persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag of verzoek of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Stichting PCSOH worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting PCSOH gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Stichting PCSOH maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting PCSOH bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacy beleid van Google Analytics nalezen op privacy beleid van Google, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting PCSOH te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Stichting PCSOH heeft hier geen invloed op. Stichting PCSOH heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting PCSOH verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gebruik van Cookies

Stichting PCSOH maakt op de website www.pcsoh.nl en bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting PCSOH gebruikt cookies om uw inloggegevens, instellingen, inschrijvingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die uw computer staan niet beschadigen. 

Hoe kunt u cookies weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor beschikbare instellingen te kiezen. Deze verschillen per browser. 

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen Safari 

Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt. U hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pcsoh.nl. Stichting PCSOH zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Beveiligen

Stichting PCSOH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting PCSOH maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting PCSOH verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting PCSOH op via info@pcsoh.nl.