023 561 60 00
A+ A+ A+
Ondersteuning in uw vertrouwde omgeving
Zorg thuis | Hulp bij huishouden | Verzorging / verpleging | Individuele begeleiding | Tijdelijk verblijf | Personenalarmering

Verzorging / verpleging

U woont prettig in uw eigen omgeving en dat zou u het liefste blijven doen. De afgelopen tijd gaat niet alles u even gemakkelijk af. Dagelijkse dingen worden steeds lastiger. Aankleden, douchen, steunkousen aan of uittrekken of het nemen van de juiste medicijnen. Of u heeft meer complexe zorg nodig. PCSOH kan u hierbij ondersteunen zodat u op een fijne manier in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

Hulp bij het dagelijks leven

Als alledaagse dingen minder makkelijk gaan door ouderdom, ziekte of handicap dan helpt de juiste ondersteuning u. Bijvoorbeeld als u moeite heeft met aankleden, het reguleren van uw medicijn-gebruik of wassen.

Verpleegkundige handelingen

Soms heeft u tijdelijk of voor langere tijd verpleegkundige ondersteuning nodig. De wijkverpleegkundigen van PCSOH komen bij u thuis en kunnen u helpen met bijvoorbeeld wondverzorging, het aanleggen van een katheter of het toedienen van een injectie. Samen met u kijken zij welke zorg u nodig heeft.

Vaste gezichten

PCSOH werkt met kleine teams die de zorg bij u komen verlenen. PCSOH werkt met kleine wijkteams, waardoor u zoveel mogelijk dezelfde medewerkers heeft. Samen bepaalt u op welke moment u de zorgt ontvangt. Als u door een veranderende situatie meer zorg nodig heeft helpt uw wijkteam u bij het organiseren.

Voor wie is de thuiszorg

Heeft u tijdelijk of voor langere tijd ondersteuning nodig bij uw dagelijkse verzorging of heeft u verpleegkundige zorg nodig? Dan kunt u gebruik maken van Thuiszorg van PCSOH. De thuiszorg kan geleverd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In het laatste geval is een indicatie van het CIZ nodig.

Indicatie aanvragen

U of uw mantelzorger kan een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Door het CIZ wordt bepaald hoeveel en welke specifieke thuiszorg u nodig heeft. Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie? Neemt u gerust contact op.

Kosten

Afhankelijk van uw situatie betaalt u een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van uw inkomen en de wet waar u onder valt.

Let op: een aantal zorgverzekeraars werkt met een zogenaamd omzetplafond. Dit betekent dat wij als zorgaanbieder niet meer zorg kunnen leveren dan het plafond toelaat.
Bij Zilveren Kruis en CZ/Ohra/Nationale Nederlanden is momenteel geen ruimte meer om (nieuwe) cliënten in zorg te nemen.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met onze klantbemiddelaar, of rechtstreeks met uw zorgverzekeraar.

Advies over zorg?

Neem contact met ons op, dan bekijken we samen welke zorg het beste bij u past.

Neem contact op