023 561 60 00
A+ A+ A+
Ondersteuning in uw vertrouwde omgeving
Zorg thuis | Hulp bij huishouden | Verzorging / verpleging | Individuele begeleiding | Tijdelijk verblijf | Personenalarmering

Volledig Pakket Thuis

(op dit moment kunnen wij helaas geen nieuwe clienten aannemen)

 

U woont prettig in uw appartement bij PCSOH en dat zou u het liefst blijven doen. Maar u merkt dat de dagelijkse dingen steeds lastiger worden. PCSOH kan u hierbij ondersteunen zodat u op een fijne manier in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

Levert PCSOH thuiszorg?

Nee, wij bieden geen thuiszorg, wij bieden VPT (= Volledig Pakket Thuis) en dat bieden we in de aanleunwoningen van onze eigen twee zorgcentra: Westerkim in Nieuw-Vennep en Horizon in Hoofddorp.

Wanneer u bij onze stichting een appartement bewoont en een indicatie heeft gekregen voor thuiszorg (denk aan wassen, aankleden, steunkousen aantrekken, etc.) vragen wij u contact op te nemen met één van onze collega zorginstellingen die wél thuiszorg bieden. Thuiszorg is overigens niet hetzelfde als huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp bieden we u graag. KLIK HIER voor alle informatie.

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Veel mensen vinden het fijn en belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Ook wanneer het moment aanbreekt dat er veel zorg nodig is.
Dus woont u met veel plezier in uw aanleunwoning van Horizon of Westerkim? Dan kunt u nu ook kiezen voor ons Volledig Pakket Thuis, waarbij u in uw appartement blijft wonen en alle zorg ontvangt van PCSOH.

Heeft u een indicatie voor zorg met verblijf? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Wat houdt VPT in?

Bij een Volledig Pakket Thuis blijft u in uw eigen appartement wonen, maar ontvangt u een totaal zorgpakket van ons. Het voornaamste verschil met een opname in het verzorgingshuis zelf is dat u hiernaast huur betaalt voor uw huisvesting.

Binnen het VPT bieden we:

 • Persoonlijke Verzorging
 • Verpleging
 • Maaltijdvoorziening
 • Huishoudelijke hulp
 • Zinvolle dagbesteding
 • Het wassen van beddengoed
 • Logeeropvang
 • Begeleiding en vervoer

Met VPT krijgt u dus alle zorg gewoon bij u thuis. U blijft maximaal zelfstandig en u hoeft niet naar het verzorgingshuis zelf te verhuizen.

In de praktijk zullen één of meer van onze PCSOH zorgmedewerkers bij u thuis de zorg verlenen. We maken vooraf heldere afspraken over wat uw zorgbehoefte is, in samenspraak met uzelf en zoveel mogelijk in samenwerking met-, en met behulp van uw eigen netwerk. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en we zitten bij u om de hoek.

Wat valt niet onder de VPT?

Omdat bij VPT geen sprake is van behandeling én verblijf in de instelling, worden de volgende zorgvormen niet bekostigd uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg):

 • Geneeskundige zorg van algemeen medische aard
 • Psychiatrische zorg
 • Farmaceutische zorg
 • Hulpmiddelen
 • Tandheelkundige zorg
 • Specifieke kleding

In hoeverre deze vormen van zorg verzekerd zijn onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) is te lezen in het ZVW Kompas. KLIK HIER.

Roerende voorzieningen, mobiliteitshulpmiddelen en woningaanpassingen zijn geen onderdeel van het VPT. Verzekerden kunnen hiervoor een beroep doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning - uitvoering door de gemeente) of de ZVW.

Wat is op mij van toepassing?

Afhankelijk van uw zorgvraag, komt u in aanmerking voor een VPT-indicatie of een  thuiszorgindicatie. Welke indicatie u krijgt, bepaalt het CIZ (Het Centrum Indicatiestelling Zorg). KLIK HIER. Het CIZ levert dus zelf geen zorg, maar kijkt of u in aanmerking komt voor zorg uit de WLZ.

Als u geen VPT, maar een thuiszorg indicatie heeft, vragen wij u contact op te nemen met één van de collega zorginstellingen die wél thuiszorg bieden. Heeft u een VPT-indicatie, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@pcsoh.nl.

Advies over zorg?

Neem contact met ons op, dan bekijken we samen welke zorg het beste bij u past.

Neem contact op