023 561 60 00
A+ A+ A+
Welzijn en activiteiten | Restaurant en maaltijdservice | Ontmoetingsgroepen | Activiteiten | Voorzieningen | Agenda | Belevingstuin | Vrienden van Westerkim & Horizon

Agenda

 

Samen met een groep gemotiveerde vrijwilligers organiseren we uiteenlopende activiteiten.

Dat varieert van de dagelijkse gezamenlijke koffie-ochtend tot uitjes buiten de deur. U kunt hierbij denken aan o.a. kienen, klaverjassen, handwerkmiddagen, geheugentraining, sjoelen, mannengroep, bewegen voor ouderen, repetities van ons koor, spelmiddagen, biljarten, genieten van een optreden of avondwijding, snackmiddagen en borreluurtjes. 

Niet alleen bewoners van onze zorg- en seniorenappartementen zijn welkom, ook senioren uit de buurt nodigen we graag uit.

Ook is het mogelijk om in onze beide restaurants een warme maaltijd te eten en ook om koffie te drinken.