023 561 60 00
A+ A+ A+

Hoe het allemaal begon...

18 juni 2020

We nemen u graag mee in het verhaal van hoe onze prachtige belevingstuin tot stand is gekomen.


De eerste plannen voor een belevingsgerichte tuin dateren al weer uit 2014. Team facilitair (toen nog de technische dienst) hoorde van zorgcollega’s dat ze graag een gelegenheid wilden creëren voor onze groep bewoners met loopdrang. Bewoners met dementie hebben vaak de behoefte veel te lopen. Er werd daarom nagedacht over een manier om veilig naar buiten te gaan voor een korte wandeling en om even te zitten en te genieten van het mooie weer en de omgeving.

De tuin gelegen tussen de afdeling kleinschalig wonen (KSW) en de huurwoningen van fase 1 was in de basis een prima plek, maar voldeed niet aan deze eisen.

De 1e stap was dat de tuin werd afgesloten met een omheining. Daarna werd de vijver verwijderd. Ook werd er een groot terras aangelegd en werden er bomen, planten en struiken geplaatst. Via de afdeling KSW kwam er een toegang tot de tuin.

In 2017 werd er een tuincommissie ingesteld. Deze commissie had als taak tuinmeubilair en parasols uit te zoeken. De tuincommissie ging met enkele bewoners op stap langs tuincentra om diverse tuinstoelen uit te proberen.

Er werden door de tuincommissie diverse acties op poten gezet om geld in te zamelen voor nieuw tuinmeubilair. Nadat het beoogde bedrag werd behaald, zijn in 2018 het tuinmeubilair en parasols aangeschaft.

In september 2018 werd de tuincommissie uitgebreid met twee leden van het team facilitair. De commissie bedacht een laagdrempelig plan en gebruikte onderstaande tekening als basis.

Om de gehele ruimte van de binnentuin goed te kunnen gebruiken ontstond het idee van een belevingsgerichte tuin. Over/Nieuw is een organisatie die werkt aan maatschappelijke vernieuwing. Onder leiding van één van hun medewerkers werd er een plan opgesteld. Er werden diverse zorgcentra met een belevingsgerichte tuin bezocht. Zo kreeg de tuincommissie een goed beeld en inzicht in de voor,- en nadelen. Ook werden er in november 2018 voorgesprekken gevoerd met diverse aannemers.

In januari 2019 werd de huidige tuincommissie uitgebreid met de coördinator Welzijn en een lid van buurtvereniging Het Oude Buurtje. De buurtvereniging werd gevraagd deel te nemen aan de werkgroep om zo ook de buurtbewoners bij dit project te betrekken. De tuincommissie werd toen omgedoopt naar de werkgroep ‘aanpassen binnentuin’.

Inmiddels was Erkytuin aangewezen als de partij die voor en met ons de tuin zou aanleggen. Op 21 augustus 2019 klonk het startschot voor de nieuwe belevingsgerichte therapietuin. KLIK HIER voor de website van Erkytuin.