023 561 60 00
A+ A+ A+
Vrienden van Westerkim & Horizon
Welzijn en activiteiten | Restaurant en maaltijdservice | Ontmoetingsgroepen | Activiteiten | Voorzieningen | Agenda | Belevingstuin | Vrienden van Westerkim & Horizon

Vrienden van Westerkim & Horizon

Stichting Vrienden van Westerkim & Horizon is in het leven geroepen om bij te dragen aan het welzijn van onze bewoners. Naast het vanzelfsprekend leveren van warme en professionele zorg, vinden wij het van groot belang dat het algehele welzijn, welbevinden en geluksgevoel van onze bewoners hoog in het vaandel staat.

Door het ontwikkelen van activiteiten verwerft de stichting donaties en giften om zo extra voorzieningen te kunnen financieren die niet mogelijk zijn uit de bestaande budgetten. U kunt denken aan bijvoorbeeld mooie uitstapjes, het uitnodigen van muziekagogen, het inzetten van een therapiehond en het exploiteren van speciale bussen voor vervoer waardoor de mobiliteit toeneemt. Maar ook het ontwikkelen van blijvende elementen in onze twee huizen, zoals ons beleefplein. Allemaal activiteiten die bijdragen aan de ontspanning en recreatie van onze bewoners.

We kunnen deze extra activiteiten alleen realiseren met extra financiële steun. Wilt u ons daarbij helpen? Wij zouden uw gift enorm waarderen. Doneren kunt u op bankrekeningnummer NL63RBRB0680031367 t.n.v. Stichting Vrienden van Westerkim & Horizon te Hoofddorp, onder vermelding van ‘donateur’. Alvast heel hartelijk dank!

Onze prachtige belevingstuin in Horizon is bijvoorbeeld mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de Vrienden van Westerkim & Horizon. KLIK HIER voor informatie over onze belevingstuin.