023 561 60 00
A+ A+ A+

Jerusalema Dance Challenge

8 november 2020

Jerusalema is bedoeld om een virus van hoop te verspreiden, als tegenwicht tegen het Corona-virus en als tegenwicht tegen alle zorgen, alle angsten, alle onrust die Corona met zich meebrengt. Jerusalema staat voor hoop, bescherming, verbinding met elkaar.


Jerusalema, samen dansen in de zorg, ik had het genoegen het te mogen meemaken op een van onze locaties. Het was een geweldige beleving. Op diverse plekken in ons huis werd ‘Jerusalema’ uitgevoerd. Jerusalema is een dans die de laatste tijd vooral in de zorg een hoge vlucht heeft genomen. De dans met de daarbij behorende tekst gaat over hoop.

De Jerusalema Dance Challenge werd enthousiast door veel medewerkers uitgevoerd. Het werd gefilmd. En ook al kon je, zoals ik, de danspassen eigenlijk niet zo vlot uitvoeren, of eigenlijk helemaal niet, dat gaf niet. Je kon nog altijd meeklappen. En zo kreeg iedereen een plaats en een taak.

Wat mij opviel en bijbleef was het breed gedragen enthousiasme waarmee collega’s de ‘Jerusalema’ uitvoerden. Op diverse afdelingen, zowel buiten als binnen, werd de Challenge uitgevoerd. Wat mij eveneens opviel was dat er een blij en opgewekt gevoel heerste. Dit doorbrak de dagelijkse werkzaamheden. Het gaf verbondenheid. Het zorgde voor collegialiteit en voor een uitgelaten en vrolijke sfeer met veel lachende gezichten.

En dat was niet alleen voor medewerkers zo, ook bewoners genoten van ‘hun’ zusters en ‘hun’ andere medewerkers (M/V) die zich overtuigend overgaven aan de Jerusalema Dance Challenge.

Jerusalema  is bedoeld om een virus van hoop te verspreiden, als tegenwicht tegen het Corona-virus en als tegenwicht tegen alle zorgen, alle angsten, alle onrust die Corona met zich meebrengt. Jerusalema staat voor hoop, bescherming, verbinding met elkaar.

De tekst van Jerusalema gaat over hoop. Het lied, vertaald, luidt: “Waak over mij. Ga met mij op pad. Laat me hier niet achter.”
“Mijn plaats is niet hier. Mijn koninkrijk is niet hier. Waak over mij. Laat me hier niet achter.” 
Het klinkt als een gebed. En zo is het misschien ook wel bedoeld.
“Laat me niet achter.” Daar zit ook een wens, een gebed in: “Geef me niet over aan het virus. Geef me niet over aan moedeloosheid, angst of twijfel.” 
“Waak over mij. Geef me bescherming tegen alles wat benauwt, tegen Corona, tegen alles wat neerdrukt, tegen alles wat uit is op kwaad, verwoesting en afbraak.”
“Laat me hier niet achter. Laat me niet alleen. Niet alleen met mijzelf, met mijn eigen vertwijfeling, kwetsbaarheid en zorgen.”
“Laat me niet achter.”  

Jerusalema verspreidt zich als een vrolijk makend virus over de hele wereld. Het geeft mensen een oppepper. Hoe mooi was het om met elkaar te dansen, samen een gelijk ritme te zoeken, elkaar aankijkend en elkaar vooral niet uit het oog verliezend om zo alle bewegingen zo gelijk mogelijk te laten verlopen. Het werkte verbindend en verbinding zorgt op haar beurt weer voor enthousiasme.

Hoe mooi was het om enthousiasme en collegiale verbondenheid te ervaren bij het uitvoeren van de Jerusalema.

Jerusalema (Jeruzalem) betekent stad van vrede, plaats van sjaloom. En dat zit ook een beetje in die woorden:
“Mijn plaats is niet hier, mijn koninkrijk is niet hier.” Er is meer, er is verwachting op een betere plek, een minder gespannen situatie. “Mijn plaats is niet hier.” Niet hier, niet hier in deze wereld met Corona, lijden en pijn, nood, ziekte en verdriet.
Niet hier in deze wereld met steeds weer nieuwe, maar noodzakelijke beperkende maatregels.
Niet hier in deze situatie van nood, kwetsbaarheid, corona en verdriet.  
Niet hier, niet in een situatie waarin ziekte mensen sloopt en afbreekt.
Niet hier.

Mijn plaats, mijn rijk is elders.
Daar, waar vrede en harmonie heerst, om samen de strijd aan te binden tegen Corona en alle andere noden.
Daar, waar compassie is met de ander.
Daar, waar moedeloosheid geen kans krijgt maar overspoeld wordt door diepe saamhorigheid, indrukwekkende collegialiteit en onbaatzuchtige, altijd weer gevende liefde. 

Laat me niet achter. Mijn plaats, mijn rijk is elders.

In de Bijbel zei Jezus: “Mijn rijk is niet van hier.” Hij sprak die woorden vlak voor zijn sterven aan het kruis en voor zijn heengaan naar de hemel. “Mijn rijk is niet hier.” Deze woorden geven perspectief. Zijn rijk is namelijk elders, hemels.

De woorden van Jerusalema bieden houvast en steun. Ze geven hoop op een plaats zonder virus en een situatie zonder tranen, zonder afbraak en aftakeling, zonder eenzaamheid of een gevoel van verlorenheid. Ze openen het verlangen op een plaats vol vrede, op een plaats van rust, moed, kracht en liefde.

Jerusalema, een lied vol hoop.

Ik wens u veel moed en kracht toe en ook veel vrede en hoop.

Met hartelijke groet,
Johan Vos, geestelijk verzorger PCSOH

 

 

Terug naar overzicht