023 561 60 00
A+ A+ A+

Convenant regionale samenwerking Amstelland en Meerlanden

23 mei 2019

Afgelopen maandag werd door de verschillende zorgpartijen een convenant voor regionale samenwerking ondertekend. De samenwerking vertaalt zich concreet in een aantal projecten:


  1. Warme overdracht, zachte landing: in dit project wordt gezocht naar mogelijkheden om de overgang van de thuissituatie naar het verpleeghuis op een prettige manier te laten verlopen. Binnen PCSOH beginnen we daarom in Westerkim met een experiment om aanstaande bewoners vast in hun eigen huis een bezoek te brengen,

  2. Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt. De rol van de mantelzorger is zeer belangrijk, zowel voor de bewoner als voor de medewerkers van het verpleeghuis. Relaties zijn soms kwetsbaar en zo kunnen er zomaar spanningen ontstaan. In dit project onderzoeken we hoe we zowel de mantelzorgers als de medewerkers kunnen ondersteunen in het proces om gezamenlijk tot oplossingen te komen,

  3. Aandacht en passende zorg voor specifieke doelgroepen. Binnen de verpleeghuizen verblijven ook bewoners met heel specifieke problematiek, zoals mensen met dementie en ook een psychiatrisch ziektebeeld. In dit project wordt onderzoek gedaan naar welke doelgroepen dit zijn en hoe we ook hen passende zorg en aandacht kunnen geven,

  4. Technologische innovatie. In dit project wordt onderzoek gedaan naar heel praktische, technische toepassingen die het leven van bewoners kunnen veraangenamen en die medewerkers in hun werk kunnen ondersteunen,

  5. Sociale benadering dementie. Gemeente Amstelveen is één van de gemeentes waar door prof. Anne Mei Thé onderzoek wordt gedaan naar een specifieke benadering van dementie. Hierbij staat de medische benadering minder centraal en worden ook allerlei andere aspecten meegenomen.

Deelnemende organisaties zijn: PCSOH, Zorgcentra Meerlanden, Zonnehuisgroep Amstelland, Cordaan, Brentano, Zorgcentrum Aelsmeer en Amstelring.