023 561 60 00
A+ A+ A+

Laatste updates en beleid omtrent het coronavirus

17 januari 2022

Hier leest u de meest recente informatie aangaande de situatie omtrent corona


Tekst laatst gewijzigd: 17 januari

Algemeen

In de laatste persconferentie is door het kabinet een versoepeling afgesproken van de maatregelen. Voor onze organisatie betekent dit dat ook door ons een aantal maatregelen worden versoepeld. Concreet gaat dit om de volgende:

 1. Het restaurant in Horizon en Westerkim is weer geopend
 2. De kapsalons zijn weer geopend
 3. Er vindt weer verkoop van bloemen plaats in de hal van Horizon
 4. De tussendeur in Horizon bij de Dr. Nanningastraat naar het hoofdgebouw is weer geopend

We handhaven de volgende afspraken:

 1. Er geldt een beperking van maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag
 2. Bezoek mag niet in de huiskamer van de verpleegafdeling komen
 3. (Horizon:) Bezoek aan fase 1 gaat niet via de hoofdingang en de verpleegafdeling BG naar fase 1

Tijdens de persconferentie is speciaal aandacht gevraagd voor het preventief dragen van mondneusmaskers. We handhaven dus:

 1. Inpandig loopt iedereen met een mondneusmasker

  Het blijft van belang dat u zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houdt; dat u bij binnenkomst uw handen desinfecteert of wast met water en zeep. Niezen en hoesten doet u zoveel mogelijk in de ellenboog. We schudden geen handen.

  U begrijpt dat wij u met dit schrijven oproepen om u te houden aan de genoemde afspraken. Dit doen we natuurlijk ter bescherming van onze, vaak zeer kwetsbare, bewoners.
  We danken u voor uw begrip en medewerking.

  Booster- en griepvaccinatie
  Bewoners van de verpleegafdelingen hebben inmiddels zowel de griep- als de boostervaccinatie ontvangen.

  Bewoners van de aanleunwoningen krijgen ofwel via de GGD ofwel via de huisarts een uitnodiging voor het verkrijgen van de boostervaccinatie. PCSOH speelt hier geen enkele rol in.

  Vragen?
  Onze medewerkers zijn allemaal goed op de hoogte van de geldende afspraken. Met vragen kunt u dan ook bij hen terecht.