023 561 60 00
A+ A+ A+

Beleid omtrent het coronavirus

25 mei 2020

Het coronavirus leidt tot veel vragen. Hieronder zetten we een aantal aandachtspunten omtrent het coronavirus op een rij. Wij nemen hierbij dagelijks nauwlettend de adviezen en/of aanwijzingen van de GGD en het RIVM in acht.


Laatst gewijzigd 27 mei 2020 om 12.30 uur.

Wij bieden 3 soorten bewoning aan in onze twee huizen Horizon en Westerkim: Kleinschalig wonen, Scheiden wonen en zorg en aanleunwoningen. Daarnaast bieden we thuiszorg. Alle 4 deze onderwerpen komen hieronder aan bod en u zult zien dat de maatregelen ook enigszins kunnen verschillen per woonvorm.

Antwoord op de meest gestelde vragen:

Klopt het dat er weer bezoek mag komen?

Ja, vanaf maandag 25 mei wordt een eerste stap gezet in een versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Doel van de versoepeling is om te zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds het voorkomen van besmetting met het coronavirus en anderzijds alle aspecten met betrekking tot kwaliteit van leven.

Mag ik zelf bepalen wanneer ik kom?

Nee, nog niet. Bij de verruiming van de bezoekregeling gaat het niet om een vrije bezoekersinloop, maar om een bezoekregeling die aan strikte (landelijke) voorwaarden voldoet. Westerkim en Horizon voldoen aan de gestelde randvoorwaarden om deel te nemen. Uiteraard blijft het ook mogelijk gebruik te maken van het raambellen. 

Wie heeft dit besloten?

De richtlijnen van het RIVM en de GGD zijn in overleg met onze medewerkers en cliëntenraad verwerkt tot een beleid voor PCSOH.

Wat is er besloten?

Vanaf 25 mei kunnen er bij Horizon 4 bezoekers per dag per etage worden ontvangen, 2 in de ochtend en 2 in de middag. Het bezoek kan ingepland worden tussen 10.30u-12.00u en 14.30u-16.30u in tijdsblokken van 1 uur. De resterende tijd wordt gebruikt voor schoonmaak. De bezoeker mag voorlopig maximaal 1 keer per week komen. Dit kan naar aanleiding van hoe het gaat langzaam uitgebouwd worden.

Vanaf 25 mei kunnen er bij Westerkim Kleinschalig wonen en Scheiden wonen zorg 2 bezoekers per dag per etage worden ontvangen, 1 in de ochtend en 1 in de middag. Het bezoek kan ingepland worden tussen 10.30u-12.00u en 14.30u-16.30u in tijdsblokken van 1 uur. De resterende tijd wordt gebruikt voor schoonmaak. De bezoeker mag voorlopig maximaal 1 keer per week komen. Dit kan naar aanleiding van hoe het gaat langzaam uitgebouwd worden.

Waar vinden de bezoeken plaats?

We hebben ervoor gekozen om het bezoek te laten plaatsvinden in het eigen appartement van de bewoner. Als dat, om welke reden dan ook, onvoldoende veiligheid geeft, dan zullen we het bezoek mogelijk anders moeten inrichten bijvoorbeeld in een centrale bezoekersruimte.

Hoe maak ik een afspraak?

Om de bezoekregeling zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we met medewerkers en cliëntenraad het volgende afgesproken:

 • Per bewoners is er één vaste bezoeker mogelijk welke geregistreerd staat in het zorgleefplan.
 • U kunt zich telefonisch aanmelden via de receptie van:
  • Horizon--> Ma t/m Vr tussen 8.30u-16.30u op tel. nr.: 023 561 60 00
  • Westerkim--> Ma t/m Vr tussen 9.00u-12.30u op tel. nr.: 0252 623 623

Wanneer u belt zal de receptiemedewerker u vragen of u ziekteverschijnselen heeft passend bij Corona. U kunt geweigerd worden voor een bezoek bij COVID-19 of daaraan gerelateerde klachten en/of koorts.

Hoe gaat het bezoek praktisch in zijn werk vanaf binnenkomst?

 • U bent welkom op de afgesproken datum en tijd op de locatie.
 • U belt aan bij de ingang. Er wordt voor u open gedaan en u krijgt uitleg over de procedure.
 • U moet zich bij binnenkomst legitimeren.
 • Bij binnenkomst op de locatie zal een medewerker u vragen of u ziekteverschijnselen heeft passend bij Corona. U kunt geweigerd worden bij COVID-19 of daaraan gerelateerde klachten en/of koorts. (Als u COVID-19 heeft gehad, wordt er gevraagd hoeveel dagen u geen klachten meer heeft. U krijgt geen toegang als de zorgmedewerker bepaalt dat het niet veilig is.)
 • Uw temperatuur wordt opgenomen d.m.v. een voorhoofdthermometer.
 • U past handhygiëne toe bij binnenkomst.
 • U ontvangt van ons een mondkapje (Deze mag pas af bij het verlaten van de afdeling. Dus tijdens uw bezoek bij de bewoner moet u deze ook ophouden).
 • U wordt door de medewerker welzijn naar uw dierbare in diens appartement begeleid. U loopt rechtsreeks naar het appartement en houdt zoveel als mogelijk anderhalf meter afstand van de medewerkers en alle andere aanwezigen.
 • De medewerker laat u achter bij de bewoner. Er vindt geen fysiek contact plaats tussen bezoeker en bewoner. Houd alstublieft zoveel als mogelijk de anderhalf meter regel in acht tijdens het bezoek.
 • U komt alleen voor het bezoeken van de bewoner, vragen aan de zorgprofessional worden telefonisch of per mail gesteld.
 • Het is niet mogelijk om gebruik te maken van ruimtes waar andere bewoners verblijven.
 • U blijft in het appartement en verlaat het verpleeghuis rechtstreeks na afloop van het bezoek.
 • Als de bezoektijd voorbij is, drukt op de bel en komt de zorgmedewerker u weer ophalen om u te begeleiden naar de lift of uitgang.
 • Uitgang Westerkim is de hoofdingang. Uitgang Horizon is de uitgang van de Ter Veenlaan.

Het meebrengen van cadeaus/presentjes is toegestaan. Het meebrengen van huisdieren of consumpties niet (consumpties in de vorm van een presentje als een doosje chocolade is wel toegestaan).

Een tijdelijke beperking (STOP) van het bezoekbeleid treedt in werking indien er sprake is van een (verdenking van) COVID-19 besmetting op de locatie.

We vragen u te allen tijden de richtlijnen van basis hygiëne en COVID-19 van het RIVM op te volgen. Daarnaast vragen wij u zich aan de aanwijzingen van de medewerkers te houden.

Kan ik ook nog steeds raambellen?

Ja, dit gaat gewoon door. Door middel van een geluidsinstallatie kunt u spreken met uw geliefde. De bewoner zit binnen, u zit buiten. Wilt u van raambellen gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met de receptioniste van Horizon of Westerkim. Zij kan dan een afspraak inplannen, zodat op de gewenste tijd uw geliefde beneden bij het raam zit.

Als ik thuiszorg ontvang van Stichting PCSOH, moet ik dan aan de zorg doorgeven wanneer een huisgenoot of familielid Corona-klachten heeft?

Absoluut. Het is heel erg belangrijk dat wij deze informatie zo spoedig mogelijk doorkrijgen zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen en onze medewerkers optimaal kunnen beschermen. 

Gaan de ontmoetingsgroepen en dagbesteding weer open?

Op woensdag 20 mei gaat De Ark op maandagen, woensdagen en vrijdagen weer open voor de mensen die al gebruik maakten van ontmoeting en dagbesteding. De andere PCSOH locaties waar ontmoeting en dagbesteding wordt aangeboden zijn nog dicht. We zijn druk bezig de mogelijkheden te inventariseren en een plan te maken. We houden u middels onze website op de hoogte.

Lees hieronder verder:

Veel dagbestedingen en inlooplokaties hebben aan het begin van de corona-crisis hun locaties gesloten, om zo hun kwetsbare bezoekers te beschermen tegen het virus. Nu we zien dat deze crisis langer duurt dan in eerste instantie misschien verwacht, heeft het RIVM richtlijnen opgesteld om verdere achteruitgang en mogelijke crisissituaties voor onze cliënten en bezoekers thuis te voorkomen.

Ook in de Haarlemmermeer bieden we nu een alternatieve vorm van dagbesteding en ontmoeting aan. Deze vorm van kleinschalige dagbesteding voldoet volledig aan de richtlijnen die door het RIVM en de GGD zijn opgesteld en wordt geboden aan een groep van maximaal 4 - 6 cliënten, afhankelijk van de locatie. De opbouw naar kleinschalige dagbesteding ziet er als volgt uit:

1. Waar mogelijk begeleiding op afstand bieden, bijvoorbeeld telefonisch of met behulp van de Compaan.

2. Wanneer begeleiding op afstand onvoldoende is, kan er overgegaan worden op huisbezoeken.

3. Wanneer begeleiding op afstand en tevens begeleiding aan huis onvoldoende zijn om iemand veilig thuis te laten wonen, dan kan er overgegaan worden op kleinschalige dagbesteding.

Dagbesteding en ontmoeting is voor veel cliënten een cruciale voorziening, juist in deze periode. Dat geldt zeker voor:

• Cliënten in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie;

• Cliënten met naasten in een vitaal beroep;

• Cliënten met naasten/mantelzorgers die ontzorgd moeten worden om overbelasting te voorkomen.

Wij richten ons in deze fase van de corona-crisis alleen op cliënten die begeleiding aan huis krijgen, gebruik maken van een inloop of een kleinschalige dagbesteding bezoeken en voldoen aan een of meerdere van de volgende criteria:

- geconstateerde sociale, mentale fysieke achteruitgang door het ontbreken van dagbesteding dat leidt tot gezondheidsrisico’s;

- individuele contactmomenten en interventies op afstand voldoen niet langer;

- mantelzorger(s) dreigen overbelast te raken/ kunnen de situatie niet aan;

- dreigende- huiselijke incidenten.

Daarbij maken we de kanttekening dat deelname ook mogelijk is voor inwoners zonder dagbestedingsindicatie, die zich normaal gesproken redden dankzij hun netwerk. Dit doen we in overleg met collega’s van de wijkzorg, thuisbegeleiding of andere professionals.

Een kleinschalige dagbesteding zal, zoals gesteld door de GGD, niet mogen plaatsvinden bij een intramurale (zorg-)instelling. Dit betekent dat er alternatieve locaties gezocht worden om deze mensen bij elkaar te brengen. Op deze locaties zijn geen andere mensen aanwezig en kunnen de deelnemers 1,5 meter uit elkaar zitten. Iedere aanbieder zoekt zelf naar een geschikte locatie die volledig voldoet aan de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM.

Dus, nogmaals: op woensdag 20 mei gaat De Ark op maandagen, woensdagen en vrijdagen weer open voor de mensen die al gebruik maakten van ontmoeting en dagbesteding. De andere PCSOH locaties waar ontmoeting en dagbesteding wordt aangeboden zijn nog dicht. We zijn druk bezig de mogelijkheden te inventariseren en een plan te maken. We houden u middels onze website op de hoogte.

Als u vragen heeft over ontmoeting of dagbesteding, kunt u bellen naar onze recepties (Horizon: 023 561 60 00 en Westerkim: 0252 623 623). U wordt dan doorverbonden naar onze afdeling Welzijn.

Is de kapper weer open?

Ja, de kappers zijn op beide locaties weer open.

In Westerkim is het zo dat bewoners van Kleinschalig wonen en Scheiden wonen en zorg in overleg met de zorg naar de kapper toe gaan. Bewoners van de huurwoningen worden thuis geknipt.

In Horizon is de werkwijze dat bewoners van Kleinschalig wonen in overleg met de zorg naar de kapper toe gaan. Bewoners van Scheiden wonen en zorg en de huurwoningen worden thuis geknipt.

De kappers volgen de werkwijze en veiligheidsinstructies van hun eigen branchevereniging. De kappers zijn niet open voor externe klanten die niet aan PCSOH zijn verbonden.

Gaat de fysiotherapeut weer aan de slag?

De fysiotherapeut heeft de normale gang van zaken weer opgepakt. Zij volgen daarbij de werkwijze en veiligheidsinstructies van hun eigen branchevereniging.

LET OP: er is bij Westerkim een manueel therapeut inpandig. Zij is alleen open voor PCSOH bewoners en cliënten, niet voor externe klanten.

Wordt er weer tandzorg geleverd?

Ja, de reguliere tandzorg is weer van start gegaan. De tandartsen volgen de werkwijze en veiligheidsinstructies van hun eigen branchevereniging.

Gaat de medisch pedicure weer aan de slag?

Ja, de reguliere medisch pedicurezorg is weer opgestart. Zij volgen de werkwijze en veiligheidsinstructies van hun eigen branchevereniging.

Zijn de restaurants van de locaties geopend?

Nee, zowel 't Kruispunt in Horizon als de Verbinding in Westerkim zijn per 15 maart gesloten. In ieder geval tot nader bericht. Wel kunnen er maaltijden worden besteld. KLIK HIER voor meer informatie daaromtrent.

Wat is de gang van zaken omtrent de maaltijden?

Maaltijden worden in het appartement van de bewoner zelf genuttigd. Er is dagelijks een planning die ervoor zorgt dat de maaltijden op de gebruikelijke tijd worden gebracht en er kan worden gegeten.

Daarnaast is op onze beide locaties een boodschappen-service opgezet voor ouderen.

Krijgt mijn vader/moeder wel de zorg die nodig is in deze hele situatie?

Ja. Onze Coördinator Zorg en onze planners zijn doorlopend bezig om de bezetting op niveau te houden. Dat betekent dat we daar af en toe zeker creatief in moeten zijn en dat onze collega’s extra uren draaien. Op deze manier houden we de medische zorg op peil.

Wordt het appartement van mijn vader/moeder nog wel schoongemaakt?

Ja. Onze Stafmedewerker Schoonmaak is doorlopend bezig om de bezetting op niveau te houden. Dat betekent dat we daar af en toe zeker creatief in moeten zijn en dat onze collega’s extra uren draaien. Op deze manier houden we de schoonmaak op peil. Wel vragen wij u om 1,5m afstand te houden van onze collega’s. Tip kan zijn om u tijdelijk terug te trekken in een andere kamer of buiten het appartement.

Wat gebeurt er verder met de bewoners van de verpleegafdelingen in Horizon en Westerkim?

Zoals gezegd krijgen de bewoners nog steeds zorg en maaltijden. En ook de schoonmaak gaat gewoon door. De sociale activiteiten zijn afgelast of waar mogelijk aangepast. We proberen via zoveel mogelijk ludieke en creatieve manieren sociale contacten mogelijk te maken c.q. in stand te houden. En onze huiskamerbegeleiders en activiteitenbegeleiders organiseren veel activiteiten en gezellige momenten.

Zijn er al Corona besmettingen op de locaties?

Het aantal mogelijke besmettingen wordt dagelijks bijgehouden en strak gemonitord en gedeeld met de GGD.

Op dit moment zijn er geen bewoners besmet.

Mag ik in Horizon nog wel mijn dierbare opzoeken vanaf de tuindeur van het appartement?

Nee, helaas niet. Maar u kunt gebruik maken van de nieuwe bezoekersregeling zoals hierboven staat beschreven. En u kunt nog steeds raambellen met uw dierbare.

Mag ik op bezoek bij iemand die woont op de 5e of 6e etage van Westerkim? Dit zijn namelijk geen verpleeghuisunits.

Ja, dat mag. Dit zijn Scheiden, wonen en zorg appartementen. Hier zijn nog wel de 'gewone' landelijk geldende bezoekersregels over afstand houden van het RIVM van toepassing. KLIK HIER voor de details.

Er is sinds 31 maart in Westerkim een tijdelijke tuin gerealiseerd. Mag ik daar mijn moeder/vader wél komen opzoeken?

Nee, helaas niet. Onze bewoners gaan met onze medewerkers naar de tuin.

Mogen bewoners uit de aanleunflats van Westerkim en de woningen van fase 1, 2 en 3 van Horizon nog wel in het zorgcentrum komen?

Nee, helaas niet. De doorgangen zijn allemaal gesloten. De bewoners ontvingen hier allemaal een brief over. Zodra dit wijzigt, zullen wij u informeren.

Wat voor risico lopen de bewoners van de locaties?

De rigoureuze maatregel van geen bezoek aan bewoners van verpleeghuizen is door de overheid en het RIVM juist genomen om de bewoners en onze medewerkers zo veel mogelijk te beschermen en de risico’s op besmetting te minimaliseren. Alle preventieve maatregelen en de daarbij behorende hygiëne maatregelen zoals voorgeschreven door de GGD worden in acht genomen.

Komt de bloemenmeneer op de woensdag nog in Horizon en Westerkim?

Ja, hij zal er vanaf woensdag 3 juni in beide locaties weer zijn. In Horizon zal dat zijn in Atrium 1 of 2. En in Westerkim wordt er nog besproken welke ruimte zich hier het beste voor leent. We houden u op de hoogte.

Komt de visboer op vrijdag nog in Horizon?

Nee, hij zal in ieder geval tot nader bericht niet komen.

Gaan zorgbemiddeling en opnames gewoon door?

 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in verpleeghuizen terecht.  
 • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.  
 • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn.  
 • Op meerdere plekken in het land worden extra locaties geopend waar ook mensen met een (mogelijke) besmetting kunnen worden opgenomen.

Hoe zit het met bijeenkomsten, overleggen en evenementen?

Bijeenkomsten en evenementen gaan niet door. Binnen de locaties vindt alleen het noodzakelijke overleg plaats over de directe zorg aan cliënten en bewoners. Multidisciplinaire overleggen worden in elk geval tot nader bericht niet gevoerd (heel grote evenementen gaan tot 1 september niet door). Daarnaast worden alle externe overleggen opgeschort. Denk hierbij aan trainingen, team overleggen, etc. Zoals gezegd, zijn ook de restaurants op de locaties Horizon en Westerkim gesloten.

Mag een bewoner mee naar buiten of naar huis?

Bezoek mag komen volgens de nieuwe bezoekersregeling die 25 mei ingaat (zie hierboven). Bezoek vindt in het appartement van de bewoner plaats. Nu mag een bezoeker de bewoner nog niet mee naar buiten nemen. Indien dit wijzigt, zullen wij u hierover informeren.

Worden de duofietsen en rolstoelfiesten nog gebruikt?

Nee, helaas nog niet. 

Mogen er dieren naar binnen komen zodat bewoners met ze kunnen knuffelen?

Nee, helaas niet. We krijgen veel aanbod, wat we enorm waarderen. Maar onze verpleeghuisarts heeft in overleg met haar collega's bepaald dat het niet is toegestaan.

Wordt het wasgoed van bewoners van de aanleunflats van Westerkim en de woningen van fase 1, 2 en 3 van Horizon nog wel gedaan?

Ja. Bij de doorgangen naar het zorgcentrum is overal een mogelijkheid om de vuile was te deponeren. De vuile was wordt door een medewerker van PCSOH dagelijks opgehaald en naar de wasserij gebracht.

Wanneer de bewoner zelf niet in staat is om de was te brengen, vragen wij de familie om dit te doen.

Ik doe de was voor mijn vader/moeder. Mag ik de was nog wel komen brengen en halen?

Nee. Wij zullen de was in beide locaties kosteloos van u overnemen. Dit geldt alleen voor intramurale zorg. De aanleunwoningen en appartementen moeten zelf zorg dragen voor de was.

Ik wil wat boodschappen afgeven maar mag, door de bezoekregeling, niet naar binnen. Hoe doe ik dat?

U mag boodschappen voor de voordeur neerzetten tussen 11.00 en 13.00 uur (zowel voor Horizon als Westerkim). Wilt u de boodschap(pen) in een plastic tas doen en deze voorzien van een naam voor wie de boodschap is bedoeld en de afdeling waar deze naar toe moet? Wij dragen er zorg voor dat de boodschap wordt overhandigd.

Is bij overlijden opbaren in het appartement mogelijk?

Gezien alle Coronamaatregelen is het bij overlijden niet meer wenselijk om op te baren in het appartement. We kunnen het risico niet nemen.

Kan mijn eigen gekozen uitvaartonderneming na overlijden mijn dierbare ophalen ten tijde van de corona crisis?

Nee, helaas is dat niet mogelijk. Na overlijden van een bewoner van Horizon of Westerkim (geldt voor Kleinschalig wonen en Scheiden wonen en zorg), besmet met het corona-virus, belt de verpleging met Dunweg Uitvaartzorg (24 uur per dag bereikbaar). We hebben met hen de afspraak dat zij binnen 2 uur aanwezig zijn (KLIK HIER VOOR HUN WEBSITE).

Op dit moment hebben wij geen bewoners die besmet zijn met het Corona virus. Er komt echter wellicht een moment in de toekomst dat een bewoner wél besmet raakt en overlijdt aan corona. Op dat moment zal de afspraak zoals we die hebben staan met Dunweg, in werking gaan. We doen dit om onze overige bewoners, medewerkers en mantelzorgers te beschermen. KLIK HIER VOOR EEN BRIEF MET ALLE DETAILS.

Ik ben vrijwilliger bij Horizon of Westerkim. Mag ik nog wel naar de locaties komen?

Vrijwilligers tot en met 59 jaar mogen nog komen om hun werkzaamheden voort te zetten. Wanneer u 60 jaar of ouder bent, vragen wij u om thuis te blijven, hoe jammer wij dit ook vinden. Bij twijfel of als u vragen hebt, vragen wij u te bellen naar onze Coördinator Welzijn Marco van Aalst. Telefoon: 023 56 16000.

Ik wil graag iets doen, want ik zit toch thuis. Kan dat?

Heel fijn dat u wilt helpen. Als u niet ouder bent dan 59 jaar, vragen wij u contact op te nemen met onze Coördinator Welzijn, Marco van Aalst. Telefoon: 023 56 16000. Dan gaat hij samen met u kijken naar de mogelijkheden.

Voor oud-zorgmedewerkers ontstaan mooie initiatieven om gebruik te kunnen maken van hun ervaring. Zie hiervoor de website www.extrahandenvoordezorg.nl

Ik ben muzikant en ik vind het leuk om als vrijwilliger voor de bewoners te komen optreden, mag dat?

Graag zelfs! U kunt e-mailen naar activiteitenbegeleiding@pcsoh.nl.

Zijn Horizon en Westerkim in het weekend bereikbaar?

De receptie van locatie Horizon is dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.30. In het weekend is de receptie niet bereikbaar.

De receptie van locatie Westerkim is dagelijks (dus ook in het weekend) bereikbaar van 09.00 - 16.30. Buiten deze tijden komt u in een keuze menu.

Waar kan ik extra informatie vinden?

KLIK HIER voor de website van het RIVM waar u terecht kunt voor de meest actuele informatie rond het coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het coronavirus: 0800-1351.

Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer is 070-4455888. Zie dit NOS artikel voor de volledige informatie.

Ik heb iets gehoord over een corona app. Bestaat die?

Ja, inderdaad. Het OLVG heeft samen met onder andere het Spaarne Gasthuis en Luscii (zij ontwikkelen eHealth) een app ontwikkeld: De Corona Check. Deze is beschikbaar voor iedereen in Nederland vanaf 18 jaar. U heeft alleen een thermometer en een moderne smartphone of tablet nodig.

De ontwikkelaars geven dit aan: "De Corona Check biedt u laagdrempelige begeleiding. Wij willen graag een deel van uw zorgen wegnemen in deze spannende tijd. De app is een aanvulling, maar geen vervanging van de gewone zorg. Heeft u dringend hulp nodig? Neem dan zelf contact op met uw huisarts of bel bij spoed 112, ook als u de app gebruikt. Bedenk ook dat uw klachten door iets anders verzoorzaakt kunnen worden dan corona."

KLIK HIER voor de website. Hier vindt u meer informatie over het ontstaan van de app, hoe de app werkt en hoe u zich kunt aanmelden. 

Tot wanneer zijn al deze maatregelen omtrent corona van kracht?

Tot nader bericht. Maatregelen worden strak gemonitord door het RIVM en de GGD en worden waar mogelijk regelmatig bijgesteld en versoepelingen worden gefaseerd doorgevoerd. Het 1e begin is gemaakt door de nieuwe bezoekersregeling die vanaf 25 mei 2020 ingaat (zie hierboven). Wij volgen het RIVM en GGD advies en houden u via de website op de hoogte van mogelijke veranderingen en aanpassingen inclusief eventuele verdere versoepelingen.

We zijn ontzettend blij met de 1e stap richting versoepeling die op 25 mei ingaat. Tegelijkertijd weten we dat gefaseerde verandering soms ook onduidelijkheid en wellicht een wat grijs gebied met zich mee brengt. We doen ons uiterste best helder te zijn.

Zijn al deze maatregelen echt nog wel nodig?

Ja. Wij nemen hierbij dagelijks nauwlettend de adviezen en/of aanwijzingen van de GGD en het RIVM in acht. Met zijn nog steeds met elkaar verantwoordelijk voor het indammen van het Corona virus.

Wat kan ik als familie/ mantelzorger doen om contact te houden?

We beseffen dat u het liefst onbeperkt en spontaan op bezoek wilt komen. Maar voor nu is de beperkte bezoekersregeling (die 25 mei 2020 ingaat - zie hierboven) de manier waarop we stap voor stap te werk gaan. Verder kunt u met uw dierbare beeldbellen. Wij hebben op de huiskamers tablets aangeschaft en de PCSOH medewerker zal samen met uw vader of moeder contact met u opnemen. De mantelzorgers hebben hier op 26 maart een brief over ontvangen. En de mogelijkheid tot raambellen blijft op beide locaties gewoon bestaan. Door middel van een geluidsinstallatie kunt u spreken met uw geliefde. De bewoner zit binnen, u zit buiten. Wilt u van raambellen gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met de receptie van Horizon of Westerkim. Zij kunnen dan een afspraak inplannen, zodat op de gewenste tijd uw geliefde beneden bij het raam zit.

We verzekeren u dat we goed voor uw naaste zullen zorgen. Behalve nauwlettende aandacht om verspreiding van het virus te voorkomen, willen we ook aandacht blijven schenken aan het welzijn.

Houden jullie mij op de hoogte omtrent jullie corona beleid?

Op dit moment komt er veel op ons allen af en volgen de ontwikkelingen zich snel op door nieuwe inzichten in het verloop van de coronacrisis. We beseffen dat deze maatregelen nog steeds ongelooflijk veel van de bewoners, de mantelzorgers en al onze medewerkers vragen. We doen er alles aan om en uitstekende basiszorg te kunnen blijven leveren.

Het is ons doel om u via deze weg (en sociale media en brieven) zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Echter, het kan gebeuren dat (juist door de snelheid waarmee alle informatie op ons afkomt) de nieuwste informatie nog niet helemaal is bijgewerkt op deze website. Het blijft een momentopname. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbedoeld onjuiste of onvolledige voorlichting of informatie via onze kanalen.  

Heel veel dank voor al uw begrip. Heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.