023 561 60 00
A+ A+ A+

Laatste updates en beleid omtrent het coronavirus

31 juli 2020

Het coronavirus leidt tot veel vragen. Hieronder houden we u op de hoogte van de laatste updates en zetten we een aantal aandachtspunten omtrent het coronavirus op een rij. Wij nemen hierbij dagelijks nauwlettend de adviezen en/of aanwijzingen van de GGD en het RIVM in acht.


Laatst gewijzigd 31 juli 2020 om 8.15 uur.

Update coronanieuws 31 juli 2020:

Versoepeling maatregelen locatie Westerkim.

Vanwege een recente uitbraak van het coronavirus Hillegom en in huisartsenpost de Pionier in Nieuw Vennep hebben we het bezoek aan Westerkim tijdelijk moeten beperken.

Gelukkig zijn er op dit moment geen nieuwe gevallen van besmettingen bekend bij ons. Om die reden zal per 1 augustus de bezoekregeling in Westerkim weer versoepeld worden:

De bezoektijden voor Westerkim zijn per 1 augustus

(ma t/m vrij) 10.30 – 12.00 uur

(ma t/m zo)14.00 – 16.30 uur

De toegang tot de woontorens A + B blijft voorlopig afgesloten. Dit om onnodig verkeer (bv van en naar de tandarts) via Westerkim te voorkomen. De bewoners van deze appartementen van wie de partner in één van de afdelingen KSW woont, krijgen toegang via de hoofdingang.

 

Update coronanieuws 10 juli 2020:

Wij bieden 3 soorten bewoning aan in onze twee huizen Horizon en Westerkim: Kleinschalig wonen, Scheiden wonen en zorg en aanleunwoningen. Daarnaast bieden we thuiszorg. Alle 4 deze onderwerpen komen hieronder aan bod en u zult zien dat de maatregelen ook enigszins kunnen verschillen per woonvorm.

Antwoord op de meest gestelde vragen:

Klopt het dat de bezoekregeling nóg verder verruimd is?

Ja, dat klopt. Met u zijn wij opgelucht dat we het coronavirus tot op heden buiten onze organisatie hebben gehouden en dat landelijk de maatregelen voor de verpleeghuizen nog verder worden versoepeld. Vanaf 1 juli a.s. is de bezoekregeling nog verder verruimd.

Elke bewoner mag vanaf 1 juli zelf beslissen wie er op bezoek komt. U hoeft als bezoeker van tevoren geen afspraak meer te maken. Wél is het verplicht om te registreren bij binnenkomst (in verband met eventueel contactonderzoek bij een uitbraak van het coronavirus).

Rond 12 juli a.s. vindt er weer een evaluatie plaats van de bezoekregeling.

Mag ik zelf bepalen wanneer ik kom?

Ja, u bent van harte welkom tussen 10.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur (zodat om 17.00 uur het bezoek de afdeling heeft verlaten of de bewoner weer terug is op de afdeling). U mag zelf bepalen hoe lang u blijft. Bezoek is niet mogelijk tijdens de maaltijd.

Wie heeft dit besloten?

De richtlijnen van het RIVM en de GGD zijn in overleg met onze medewerkers en cliëntenraad verwerkt tot een beleid voor PCSOH.

Wat zijn nu de bezoekersregels?

Elke bewoner mag vanaf 1 juli zelf bepalen wie er op bezoek komt.

Bij binnenkomst bent u verplicht de gezondheids-checklist in te vullen (in verband met eventueel contactonderzoek bij een uitbraak van het coronavirus). Het handenwassen en alle algemene hygiënemaatregelen die door het RIVM zijn opgesteld, moeten nog steeds in acht worden genomen.

Waar vinden de bezoeken plaats?

 • Indien u tijdens het bezoek in het appartement blijft, mogen er maximaal 2 bezoekers tegelijk zijn. Dit is in verband met de RIVM maatregel van anderhalve meter en de grootte van het appartement.
 • U kunt met meer dan 2 mensen op bezoek komen wanneer u naar buiten gaat en gebruik maakt van b.v. de binnentuin (Horizon) of buitenruimte (Westerkim), met inachtneming van de anderhalve grens.
 • U kunt met meer dan 2 mensen op bezoek komen wanneer u met de bewoner naar ‘t Kruispunt of de Verbinding gaat (met inachtneming van de anderhalve meter grens).

Hoe gaat het bezoek praktisch in zijn werk vanaf binnenkomst?

 • U blijft thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij corona bij zichzelf of diens huisgeno(o)t(en).
 • U registreert zich bij binnenkomst (ivm eventueel contactonderzoek bij uitbraak coronavirus).
 • U past handdesinfectie toe bij binnenkomst van het verpleeghuis.
 • U kent de richtlijnen voor basishygiëne en COVID-19 van het RIVM en volgt deze op.
 • U houdt anderhalve meter afstand van alle zorgprofessionals en andere aanwezigen. Er vindt geen fysiek contact plaats tussen bezoeker en bewoner.
 • Er wordt zo veel mogelijk een afstand van anderhalve meter in acht genomen.
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door bezoeker: dragen van een neusmondmasker is niet verplicht. Bezoeker staat vrij eigen mondmasker te gebruiken.
 • U komt alleen voor het bezoeken van de bewoner, vragen aan de zorgprofessional worden telefonisch of per mail gesteld.
 • U loopt rechtstreeks naar het appartement. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van ruimtes (b.v. huiskamer) waar andere bewoners verblijven. De bezoeker verlaat het verpleeghuis rechtstreeks na afloop van het bezoek.
 • U komt niet in contact met andere bewoners of verblijft niet in een ruimte met andere bewoners.
 • Het meebrengen van cadeau’s/presentjes is toegestaan, het meebrengen van huis- dieren of consumpties niet (consumpties in de vorm van een presentje als een doosje chocolade is wel toegestaan).

Mag een bewoner mee naar buiten om te wandelen?

Het is mogelijk voor bezoeker(s) en bewoners om samen een wandeling te maken. Er is een aantal randvoorwaarden opgesteld voor deze wandeling:

 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner houden gedurende deze wandeling, zoveel mogelijk, anderhalve meter afstand tot elkaar en tot andere burgers.
 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner bezoeken geen drukke plekken.
 • De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of bewoner bezoekt niet de eigen woning. De bewoner mag dus niet mee naar huis.

We vragen u te allen tijden de richtlijnen van basis hygiëne en COVID-19 van het RIVM op te volgen. Daarnaast vragen wij u zich aan de aanwijzingen van de medewerkers te houden.

In navolging van de persconferentie van 24 juni, is bezoekersregeling vanaf 1 juli verder versoepeld. Rond 12 juli vindt er weer een evaluatie plaats.

Kan ik ook nog steeds raambellen?

Het raambellen is per 1 juli gestopt.

Als ik thuiszorg ontvang van Stichting PCSOH, moet ik dan aan de zorg doorgeven wanneer een huisgenoot of familielid Corona-klachten heeft?

Absoluut. Het is heel erg belangrijk dat wij deze informatie zo spoedig mogelijk doorkrijgen zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen en onze medewerkers optimaal kunnen beschermen. 

Gaan de ontmoetingsgroepen en dagbesteding weer open?

Op woensdag 20 mei is De Ark op maandagen, woensdagen en vrijdagen weer open gegaan voor de mensen die al gebruik maakten van ontmoeting en dagbesteding. Inmiddels zijn de andere locaties ook weer open: De Silo is op woensdag open, PierK op donderdag en De Boerderij op vrijdag.

Lees hieronder verder:

Veel dagbestedingen en inlooplokaties hebben aan het begin van de corona-crisis hun locaties gesloten, om zo hun kwetsbare bezoekers te beschermen tegen het virus. Nu we zien dat deze crisis langer duurt dan in eerste instantie misschien verwacht, heeft het RIVM richtlijnen opgesteld om verdere achteruitgang en mogelijke crisissituaties voor onze cliënten en bezoekers thuis te voorkomen.

Ook in de Haarlemmermeer bieden we nu een alternatieve vorm van dagbesteding en ontmoeting aan. Deze vorm van kleinschalige dagbesteding voldoet volledig aan de richtlijnen die door het RIVM en de GGD zijn opgesteld en wordt geboden aan een groep van maximaal 4 - 6 cliënten, afhankelijk van de locatie. De opbouw naar kleinschalige dagbesteding ziet er als volgt uit:

1. Waar mogelijk begeleiding op afstand bieden, bijvoorbeeld telefonisch of met behulp van de Compaan.

2. Wanneer begeleiding op afstand onvoldoende is, kan er overgegaan worden op huisbezoeken.

3. Wanneer begeleiding op afstand en tevens begeleiding aan huis onvoldoende zijn om iemand veilig thuis te laten wonen, dan kan er overgegaan worden op kleinschalige dagbesteding.

Dagbesteding en ontmoeting is voor veel cliënten een cruciale voorziening, juist in deze periode. Dat geldt zeker voor:

• Cliënten in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie;

• Cliënten met naasten in een vitaal beroep;

• Cliënten met naasten/mantelzorgers die ontzorgd moeten worden om overbelasting te voorkomen.

Wij richten ons in deze fase van de corona-crisis alleen op cliënten die begeleiding aan huis krijgen, gebruik maken van een inloop of een kleinschalige dagbesteding bezoeken en voldoen aan een of meerdere van de volgende criteria:

- geconstateerde sociale, mentale fysieke achteruitgang door het ontbreken van dagbesteding dat leidt tot gezondheidsrisico’s;

- individuele contactmomenten en interventies op afstand voldoen niet langer;

- mantelzorger(s) dreigen overbelast te raken/ kunnen de situatie niet aan;

- dreigende- huiselijke incidenten.

Daarbij maken we de kanttekening dat deelname ook mogelijk is voor inwoners zonder dagbestedingsindicatie, die zich normaal gesproken redden dankzij hun netwerk. Dit doen we in overleg met collega’s van de wijkzorg, thuisbegeleiding of andere professionals.

Een kleinschalige dagbesteding zal, zoals gesteld door de GGD, niet mogen plaatsvinden bij een intramurale (zorg-)instelling. Dit betekent dat er alternatieve locaties gezocht worden om deze mensen bij elkaar te brengen. Op deze locaties zijn geen andere mensen aanwezig en kunnen de deelnemers 1,5 meter uit elkaar zitten. Iedere aanbieder zoekt zelf naar een geschikte locatie die volledig voldoet aan de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM.

De dagbestedingsgroep in Horizon zal in aangepaste vorm op een externe locatie plaats gaan vinden. We zijn momenteel druk bezig te onderzoeken welke locatie het wordt alswel welke dag (en) het betreft.

Dus, nogmaals: Op woensdag 20 mei is De Ark op maandagen, woensdagen en vrijdagen weer open gegaan voor de mensen die al gebruik maakten van ontmoeting en dagbesteding. Inmiddels zijn de andere locaties ook weer open: De Silo is op woensdag open, PierK op donderdag en De Boerderij op vrijdag.

Als u vragen heeft over ontmoeting of dagbesteding, kunt u bellen naar onze recepties (Horizon: 023 561 60 00 en Westerkim: 0252 623 623) en vragen naar Marco van Aalst, Coördinator Welzijn. U kunt hem ook mailen op receptiehz@pcsoh.nl.

Gaan de restaurants weer open?

Ja, inderdaad. De Verbinding in Westerkim en `t Kruispunt in Horizon gaan gefaseerd weer open voor bewoners. Bewoners kunnen tussen de middag vanaf maandag 8 juni in Westerkim en vanaf maandag 15 juni in Horizon weer terecht voor een warme maaltijd.

De zaal is verder gesloten voor alle andere (bewonersgerichte) activiteiten. Wel kunt u wanneer u op bezoek komt, gebruik maken van de 't Kruispunt en De Verbinding. De restaurants zijn open van 10.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur. Bezoek is niet mogelijk tijdens het uitserveren van de warme maaltijd.

Er moet minimaal 1 dag van te voren worden gereserveerd wanneer u de warme maaltijd wilt gebruiken. Bewoners worden over verdere details nog ingelicht.

Uitserveertijden van `t Kruispunt en De Verbinding:

Horizon: Maandag t/m zondag van 12.15 - 14.00 uur

Westerkim: Maandag t/m zondag van 12.30 - 14.00 uur  

Hieronder volgt een aantal praktische regels:

 • U moet vóóraf reserveren. Deze reservering kan tot 24 van te voren telefonisch. Telefoonnummer Horizon: 023 561 60 00. Telefoonnummer Westerkim: 0252 623 623.
 • Bij de volgende klachten moeten we u vragen thuis te blijven: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, koorts.
 • Bij binnenkomst wordt u een aantal corona controlevragen gesteld.
 • Bij binnenkomst wordt u verzocht uw handen te wassen en/of te desinfecteren.
 • Toiletbezoek is toegestaan.

Is de kapper weer open?

Ja, de kappers zijn op beide locaties weer open.

In Westerkim is het zo dat bewoners van Kleinschalig wonen en Scheiden wonen en zorg in overleg met de zorg naar de kapper toe gaan. Bewoners van de huurwoningen worden thuis geknipt.

In Horizon is de werkwijze dat bewoners van Kleinschalig wonen in overleg met de zorg naar de kapper toe gaan. Bewoners van Scheiden wonen en zorg en de huurwoningen worden thuis geknipt.

De kappers volgen de werkwijze en veiligheidsinstructies van hun eigen branchevereniging. De kappers zijn niet open voor externe klanten die niet aan PCSOH zijn verbonden.

Gaat de fysiotherapeut weer aan de slag?

De fysiotherapeut heeft de normale gang van zaken weer opgepakt. Zij volgen daarbij de werkwijze en veiligheidsinstructies van hun eigen branchevereniging.

LET OP: er is bij Westerkim een manueel therapeut inpandig. Zij is alleen open voor PCSOH bewoners en cliënten, niet voor externe klanten.

Wordt er weer tandzorg geleverd?

Ja, de reguliere tandzorg is weer van start gegaan. De tandartsen volgen de werkwijze en veiligheidsinstructies van hun eigen branchevereniging.

Gaat de medisch pedicure weer aan de slag?

Ja, de reguliere medisch pedicurezorg is weer opgestart. Zij volgen de werkwijze en veiligheidsinstructies van hun eigen branchevereniging.

Krijgt mijn vader/moeder wel de zorg die nodig is in deze hele situatie?

Ja. Onze Coördinator Zorg en onze planners zijn doorlopend bezig om de bezetting op niveau te houden. Dat betekent dat we daar af en toe zeker creatief in moeten zijn en dat onze collega’s extra uren draaien. Op deze manier houden we de medische zorg op peil.

Wordt het appartement van mijn vader/moeder nog wel schoongemaakt?

Ja. Onze Stafmedewerker Schoonmaak is doorlopend bezig om de bezetting op niveau te houden. Dat betekent dat we daar af en toe zeker creatief in moeten zijn en dat onze collega’s extra uren draaien. Op deze manier houden we de schoonmaak op peil. Wel vragen wij u om 1,5m afstand te houden van onze collega’s. Tip kan zijn om u tijdelijk terug te trekken in een andere kamer of buiten het appartement.

Wat gebeurt er verder met de bewoners van de verpleegafdelingen in Horizon en Westerkim?

Zoals gezegd krijgen de bewoners nog steeds zorg en maaltijden. En ook de schoonmaak gaat gewoon door. De sociale activiteiten zijn afgelast of waar mogelijk aangepast. We proberen via zoveel mogelijk ludieke en creatieve manieren sociale contacten mogelijk te maken c.q. in stand te houden. En onze huiskamerbegeleiders en activiteitenbegeleiders organiseren veel activiteiten en gezellige momenten.

Zijn er al Corona besmettingen op de locaties?

Het aantal mogelijke besmettingen wordt dagelijks bijgehouden en strak gemonitord en gedeeld met de GGD.

Op dit moment zijn er geen bewoners besmet.

Mag ik in Horizon nog wel mijn dierbare opzoeken vanaf de tuindeur van het appartement?

Nee, helaas niet. We vragen u gebruik te maken van de hoofdingang in verband met de gezondheidscheck.

Mag ik op bezoek bij iemand die woont op de 5e of 6e etage van Westerkim? Dit zijn namelijk geen verpleeghuisunits.

Ja, dat mag. Dit zijn Scheiden, wonen en zorg appartementen. Hier zijn nog wel de 'gewone' landelijk geldende bezoekersregels over afstand houden van het RIVM van toepassing. KLIK HIER voor de details.

Mogen bewoners uit de aanleunflats van Westerkim en de woningen van fase 1, 2 en 3 van Horizon nog wel in het zorgcentrum komen?

Nee, helaas niet. De doorgangen zijn allemaal gesloten. De bewoners ontvingen hier allemaal een brief over. Zodra dit wijzigt, zullen wij u informeren.

Komt de bloemenmeneer op de woensdag nog in Horizon en Westerkim?

Ja, Padesi bloemen zal vanaf woensdag 3 juni weer in Horizon zijn. Elke woensdag van 09.30 - 11.00 uur in Atrium fase1. Van 11.00 - 12.30 uur in Atrium fase 2. 

LET OP: Padesi is van 6 juli tot en met 19 juli op vakantie.

In Westerkim komt Padesi bloemen vooralsnog niet. Daar wordt er nog besproken welke ruimte zich het beste leent voor de verkoop. We houden u op de hoogte.

Komt de visboer op vrijdag nog in Horizon?

Vanaf maandag 6 juli kan er op onze beide locaties weer vis worden besteld. De visboer komt dus niet zelf met een kar staan. De bestelformulieren vindt u bij onze recepties.

Is biljarten weer toegestaan in Horizon?

Ja! Met inachtneming van de anderhalf meter regel.

Gaat de mannengroep in Horizon weer van start?

Ja, deze is op 15 juni weer van start gegaan.

Gaan zorgbemiddeling en opnames gewoon door?

 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in verpleeghuizen terecht.  
 • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.  
 • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn.  
 • De nieuwe cliënt gaat twee weken in quarantaine.
 • Op meerdere plekken in het land worden extra locaties geopend waar ook mensen met een (mogelijke) besmetting kunnen worden opgenomen.

Mag een bewoner mee naar huis?

Nee, helaas niet.

Worden de duofietsen en rolstoelfiesten weer gebruikt?

Ja, deze mogen beide weer worden gebruikt (duofiets in Horizon en rolstoelfiets in Westerkim). 

Mogen er dieren naar binnen komen zodat bewoners met ze kunnen knuffelen?

Nee, helaas niet. We krijgen veel aanbod, wat we enorm waarderen. Maar onze verpleeghuisarts heeft in overleg met haar collega's bepaald dat het niet is toegestaan.

Wordt het wasgoed van bewoners van de aanleunflats van Westerkim en de woningen van fase 1, 2 en 3 van Horizon nog wel gedaan?

Ja. Bij de doorgangen naar het zorgcentrum is overal een mogelijkheid om de vuile was te deponeren. De vuile was wordt door een medewerker van PCSOH dagelijks opgehaald en naar de wasserij gebracht.

Wanneer de bewoner zelf niet in staat is om de was te brengen, vragen wij de familie om dit te doen.

Ik doe de was voor mijn vader/moeder. Mag ik de was nog wel komen brengen en halen?

Nee. Wij zullen de was in beide locaties kosteloos van u overnemen. Dit geldt alleen voor intramurale zorg. De aanleunwoningen en appartementen moeten zelf zorg dragen voor de was.

Per 1 juli zal dit veranderen. Dan ga wij het wassen van het wasgoed weer in rekening brengen. Mocht u de was zelf weer willen overnemen voor uw vader of moeder, dan kan dat. Wilt u dit doorgeven aan de receptie? U kunt de was op een met de zorg afgesproken dag komen brengen en halen.

Mag ik boodschappen meenemen?

Ja, deze kunt u meenemen wanneer u op bezoek komt.

Is bij overlijden opbaren in het appartement mogelijk?

Gezien alle Coronamaatregelen is het bij overlijden niet meer wenselijk om op te baren in het appartement. We kunnen het risico niet nemen.

Kan mijn eigen gekozen uitvaartonderneming na overlijden mijn dierbare ophalen ten tijde van de corona crisis?

Nee, helaas is dat niet mogelijk. Na overlijden van een bewoner van Horizon of Westerkim (geldt voor Kleinschalig wonen en Scheiden wonen en zorg), besmet met het corona-virus, belt de verpleging met Dunweg Uitvaartzorg (24 uur per dag bereikbaar). We hebben met hen de afspraak dat zij binnen 2 uur aanwezig zijn (KLIK HIER VOOR HUN WEBSITE).

Op dit moment hebben wij geen bewoners die besmet zijn met het Corona virus. Er komt echter wellicht een moment in de toekomst dat een bewoner wél besmet raakt en overlijdt aan corona. Op dat moment zal de afspraak zoals we die hebben staan met Dunweg, in werking gaan. We doen dit om onze overige bewoners, medewerkers en mantelzorgers te beschermen. KLIK HIER VOOR EEN BRIEF MET ALLE DETAILS.

Ik ben vrijwilliger bij Horizon of Westerkim. Mag ik nog wel naar de locaties komen?

Vrijwilligers tot en met 59 jaar mogen nog komen om hun werkzaamheden voort te zetten. Met uitzondering van de afdelingen kleinschalig wonen; deze zijn nog afgesloten. Wanneer u 60 jaar of ouder bent, vragen wij u om thuis te blijven, hoe jammer wij dit ook vinden. Bij twijfel of als u vragen hebt, vragen wij u te bellen naar onze Coördinator Welzijn Marco van Aalst. Telefoon: 023 56 16000.

Ik wil graag iets doen, want ik zit toch thuis. Kan dat?

Heel fijn dat u wilt helpen. Als u niet ouder bent dan 59 jaar, vragen wij u contact op te nemen met onze Coördinator Welzijn, Marco van Aalst. Telefoon: 023 56 16000. Dan gaat hij samen met u kijken naar de mogelijkheden.

Voor oud-zorgmedewerkers ontstaan mooie initiatieven om gebruik te kunnen maken van hun ervaring. Zie hiervoor de website www.extrahandenvoordezorg.nl

Ik ben muzikant en ik vind het leuk om als vrijwilliger voor de bewoners te komen optreden, mag dat?

Graag zelfs! U kunt e-mailen naar activiteitenbegeleiding@pcsoh.nl.

Zijn Horizon en Westerkim in het weekend bereikbaar?

De receptie van locatie Horizon is dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.30. In het weekend is de receptie niet bereikbaar.

De receptie van locatie Westerkim is dagelijks (dus ook in het weekend) bereikbaar van 09.00 - 16.30. Buiten deze tijden komt u in een keuze menu.

Waar kan ik extra informatie vinden?

KLIK HIER voor de website van het RIVM waar u terecht kunt voor de meest actuele informatie rond het coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het coronavirus: 0800-1351.

Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer is 070-4455888. Zie dit NOS artikel voor de volledige informatie.

Ik heb iets gehoord over een corona app. Bestaat die?

Ja, inderdaad. Het OLVG heeft samen met onder andere het Spaarne Gasthuis en Luscii (zij ontwikkelen eHealth) een app ontwikkeld: De Corona Check. Deze is beschikbaar voor iedereen in Nederland vanaf 18 jaar. U heeft alleen een thermometer en een moderne smartphone of tablet nodig.

De ontwikkelaars geven dit aan: "De Corona Check biedt u laagdrempelige begeleiding. Wij willen graag een deel van uw zorgen wegnemen in deze spannende tijd. De app is een aanvulling, maar geen vervanging van de gewone zorg. Heeft u dringend hulp nodig? Neem dan zelf contact op met uw huisarts of bel bij spoed 112, ook als u de app gebruikt. Bedenk ook dat uw klachten door iets anders verzoorzaakt kunnen worden dan corona."

KLIK HIER voor de website. Hier vindt u meer informatie over het ontstaan van de app, hoe de app werkt en hoe u zich kunt aanmelden. 

Tot wanneer zijn al deze maatregelen omtrent corona van kracht?

Tot nader bericht. Maatregelen worden strak gemonitord door het RIVM en de GGD en worden waar mogelijk regelmatig bijgesteld en versoepelingen worden gefaseerd doorgevoerd. Het 1e begin is gemaakt door de nieuwe bezoekersregeling die vanaf 25 mei 2020 ingaat (zie hierboven). Wij volgen het RIVM en GGD advies en houden u via de website op de hoogte van mogelijke veranderingen en aanpassingen inclusief eventuele verdere versoepelingen.

We zijn ontzettend blij met alle stappen omtrent versoepeling.Tegelijkertijd weten we dat gefaseerde verandering soms ook onduidelijkheid en wellicht een wat grijs gebied met zich mee brengt. We doen ons uiterste best helder te zijn.

Houden jullie mij op de hoogte omtrent jullie corona beleid?

Op dit moment komt er veel op ons allen af en volgen de ontwikkelingen zich snel op door nieuwe inzichten in het verloop van de coronacrisis. We beseffen dat deze maatregelen nog steeds veel van de bewoners, de mantelzorgers en al onze medewerkers vragen. We doen er alles aan om en uitstekende basiszorg te kunnen blijven leveren.

Het is ons doel om u via deze weg (en sociale media en brieven) zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Echter, het kan gebeuren dat (juist door de snelheid waarmee alle informatie op ons afkomt) de nieuwste informatie nog niet helemaal is bijgewerkt op deze website. Het blijft een momentopname. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbedoeld onjuiste of onvolledige voorlichting of informatie via onze kanalen.  

We bedanken u voor al uw begrip. Heel veel sterkte in deze nog steeds onzekere tijden.