023 561 60 00
A+ A+ A+

Beleid ten aanzien van bewoners rondom Coronavirus

7 april 2020

Het Corona virus leidt tot veel vragen. Hieronder zetten we een aantal aandachtspunten met betrekking tot de bewoners en het Corona virus op een rij. Wij nemen hierbij dagelijks nauwlettend de adviezen en/of aanwijzingen van de GGD en het RIVM in acht.


Laatst gewijzigd 7 april 2020 om 10.30 uur.

Het coronavirus leidt tot veel vragen, zeker nu het aantal besmettingen in Nederland toeneemt. Daarbij heeft de overheid in samenspraak met de GGD en RIVM zojuist medegedeeld in een persconferentie dat alle verpleeghuizen in Nederland worden gesloten voor bezoek.

Hieronder zetten we een aantal aandachtspunten met betrekking tot het coronavirus op een rij. Wij nemen hierbij dagelijks nauwlettend de adviezen en/of aanwijzingen van de GGD en het RIVM in acht.

Antwoord op de meest gestelde vragen:

Als ik thuiszorg ontvang van Stichting PCSOH, moet ik dan aan de zorg doorgeven wanneer een huisgenoot of familielid Corona-klachten heeft?

Absoluut. Het is heel erg belangrijk dat wij deze informatie doorkrijgen zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen. 

Gaan de ontmoetingsgroepen en dagbesteding door?

Nee, deze vinden geen doorgang. Onze eigen locaties en alle externe locaties waar ontmoeting en dagbesteding wordt aangeboden zijn per maandag 16 maart 2020 stopgezet, in elk geval tot 1 juni 2020. Bewoners en cliënten worden door ons op de hoogte gesteld.

Zijn de restaurants van de locaties geopend?

Nee, zowel 't Kruispunt in Horizon als de Verbinding in Westerkim zijn per 15 maart gesloten.

Wat is de gang van zaken omtrent de maaltijden?

Maaltijden worden in het appartement van de bewoner zelf genuttigd. Er is dagelijks een planning die ervoor zorgt dat de maaltijden op de gebruikelijke tijd worden gebracht en kunnen worden genuttigd.

Daarnaast wordt er in de loop van de week een boodschappen-service opgezet voor ouderen.

Krijgt mijn vader/moeder wel de zorg die nodig is in deze hele situatie?

Ja. Onze Coördinator Zorg en onze planners zijn doorlopend bezig om de bezetting op niveau te houden. Dat betekent dat we daar af en toe zeker creatief in moeten zijn en dat onze collega’s extra uren draaien. Op deze manier houden we de medische zorg op peil.

Wordt het appartement van mijn vader/moeder nog wel schoongemaakt?

Ja. Onze Stafmedewerker Schoonmaak is doorlopend bezig om de bezetting op niveau te houden. Dat betekent dat we daar af en toe zeker creatief in moeten zijn en dat onze collega’s extra uren draaien. Op deze manier houden we de schoonmaak op peil. Wel vragen wij u om 1,5m afstand te houden van onze collega’s. Tip kan zijn om u tijdelijk terug te trekken in een andere kamer of buiten het appartement.

Zijn er al Corona besmettingen op de locaties?

In Westerkim is een medewerker besmet met het Corona virus. Deze medewerker is thuis. Bij een bewoner in Westerkim wordt Corona vermoed. De testresultaten worden binnenkort verwacht. Deze bewoner wordt in quarantaine verpleegd.

Wat voor risico lopen de bewoners van de locaties?

Deze rigoureuze maatregel is juist genomen om de bewoners en onze medewerkers zo veel mogelijk te beschermen en de risico’s op besmetting te minimaliseren. Alle preventieve maatregelen en de daarbij behorende hygiëne maatregelen zoals voorgeschreven door de GGD worden in acht genomen.

Komt de bloemenmeneer op de woensdag nog in Horizon en Westerkim?

Nee, hij zal in ieder geval tot en met 1 juni 2020 niet komen.

Komt de visboer op vrijdag nog in Horizon?

Nee, hij zal in ieder geval tot en met 6 april niet komen.

Gaan zorgbemiddeling en opnames gewoon door?

Nee. Er is per direct een opnamestop.

Op dit moment worden er in elk geval tot 1 juni 2020 geen nieuwe cliënten aangenomen in de thuiszorg.

Hoe zit het met bijeenkomsten, overleggen en evenementen?

Bijeenkomsten en evenementen gaan niet door. Binnen de locaties vindt alleen het noodzakelijke overleg plaats over de directe zorg aan cliënten en bewoners. Multidisciplinaire overleggen worden in elk geval tot 6 april 2020 niet gevoerd.  Daarnaast worden alle externe overleggen opgeschort. Denk hierbij aan trainingen, team overleggen, etc. Zoals gezegd, zijn ook de restaurants op de locaties Horizon en Westerkim gesloten.

Is bij overlijden opbaren in het appartement mogelijk?

Gezien alle Coronamaatregelen is het bij overlijden niet meer wenselijk om op te baren in het appartement. We kunnen het risico niet nemen.

Mag een bewoner mee naar buiten of naar huis?

Al het bezoek is met ingang van vrijdagochtend 20 maart niet meer toegestaan. Dat betekent dat een bewoner alleen nog naar buiten gaat onder begeleiding van een medewerker. Die mogelijkheid geldt helaas alleen voor Horizon omdat daar een binnentuin is.

Worden de duofietsen en rolstoelfiesten nog gebruikt?

Nee, helaas niet. 

Mogen er dieren naar binnen komen zodat bewoners met ze kunnen knuffelen?

Nee, helaas niet. We krijgen veel aanbod, wat we enorm waarderen. Maar onze verpleeghuisarts heeft in overleg met haar collega's bepaald dat het niet is toegestaan.

Waar kan ik extra informatie vinden?

Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie rond het coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het coronavirus: 0800-1351.

Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer is 070-4455888. Zie dit NOS artikel voor de volledige informatie.

Tot wanneer zijn al deze maatregelen van kracht?

In ieder geval tot en met 1 juni 2020.

Zijn al deze maatregelen echt wel nodig?

Ja. Wij nemen hierbij dagelijks nauwlettend de adviezen en/of aanwijzingen van de GGD en het RIVM in acht. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het indammen van het Corona virus.

Houden jullie mij op de hoogte?

Op dit moment komt er veel op ons allen af en volgen de ontwikkelingen zich snel op door nieuwe inzichten in het verloop van de corona crisis. We vragen veel van onze zorgmedewerkers maar ook van het ondersteunend personeel. Dit zal de komende tijd niet veranderen. We doen er alles aan om en uitstekende basiszorg te kunnen blijven leveren. We zullen u op de hoogte houden.

Wat kan ik als familie/ mantelzorger doen om toch contact te houden?

We beseffen dat dit natuurlijk op geen enkele manier het échte contact kan vervangen, maar een mogelijkheid is om als familie/ mantelzorger een (beeld) telefoon aan te schaffen voor uw familielid zodat u contact kunt hebben met uw dierbare.