023 561 60 00
A+ A+ A+

Laatste updates en beleid omtrent het coronavirus

8 juni 2021

Hier leest u de meest recente informatie aangaande de situatie omtrent corona


Tekst laatst gewijzigd: 8 juni 2021

Versoepeling beleid neusmondmaskers.

Vanaf vandaag versoepelen we het beleid met betrekking tot het dragen van mondneusmaskers:

KSW:

  1. Op de verpleegafdelingen (KSW) wordt buiten de appartementen van de bewoners, een mondneusmasker gedragen,

  2. In de appartementen van de bewoners hoeft geen mondkapje meer worden gedragen als bekend is dat zowel de bewoner als de medewerker 2 keer is gevaccineerd en men buiten de 1 ½ meter grens blijft

  3. Indien handelingen binnen de 1 ½ meter zone worden verricht, wordt een mondkapje gedragen

Buiten KSW (aanleunwoningen, restaurants, centrale hal, atria, kantoren, etc):

  1. Er hoeft geen mondneusmasker worden gedragen mits men buiten de 1 ½ meter grens blijft,

  2. Binnen de 1 ½ meter grens wordt een mondneusmasker gedragen

Het blijft belangrijk om de basishygiëne vol te houden:

  1. Geen handen geven,

  2. Regelmatig handen wassen,

  3. Hoesten/ niezen in kom van de elleboog

  4. Houdt onderling 1 ½ meter afstand

Ook blijft het belangrijk om bij klachten, ook bij lichte klachten en wanneer je al 2 keer bent gevaccineerd, je te laten testen.

 

Bezoekregeling (afdelingen KSW van zowel Horizon als Westerkim).

Vanaf 4 mei hebben we de beperking losgelaten dat bezoek afkomstig is uit een “bubbel” van drie, vaste personen. Bezoek is mogelijk voor 2 personen per bewoner (KSW) per dag.

Bezoek hoeft in het appartement van de bewoner, als de bewoner dit ook goed vindt, geen neus/mondmasker meer te dragen. Wel bent u nog verplicht tot het dragen van een neus/mondmasker als u over de afdeling loopt.

De gezamenlijke huiskamer van de afdeling blijft verboden terrein voor bezoek.

Waakzaam blijven moet!

We willen benadrukken dat we nog altijd waakzaam moeten blijven. De afgelopen periode zijn er verschillende medewerkers (ondanks vaccinatie) positief getest. Gelukkig konden we, doordat we er steeds snel bij zijn en ook laagdrempelig testen, een verdere uitbraak voorkomen.

Uiteraard gaan we ervan uit dat de basismaatregelen door u worden gehandhaafd.

Alleen door samen waakzaam te blijven en ons te houden aan de beperkingen, kunnen we voorkomen dat het virus opnieuw ingang krijgt. We rekenen onverminderd op uw medewerking, uit naam van onze kwetsbare bewoners.           

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn welkom op beide locaties.  Dit na overleg en alleen voor de nietgroepsgebonden activiteiten. Vrijwilligers dienen een chirurgisch mondneusmasker te dragen en zich aan de onderlinge 1,5 meter afstand te houden.

 


KLIK HIER voor de historie van de corona regels.
LET OP: dit is voor uw terugkijk gemak. Dit heeft geen actuele en up-to-date informatie.